Τράπεζα Πειραιώς: Ενιαίο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για όλους τους εργαζομένους της

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 11:19

Ένα νέο, ενιαίο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προσφέρει στους εργαζομένους της η Τράπεζα Πειραιώς. Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας, με ίδιους όρους για όλους τους εργαζομένους και θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2019. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα αποταμίευσης ενός σημαντικού εφάπαξ ποσού μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε σχετικά: «Σκοπός της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι να δημιουργήσει για όλους τους εργαζόμενους στον Οργανισμό ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο, με βάση τις Αρχές της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει την ανοικτή επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη».