Τράπεζα Πειραιώς: Στον Όμιλο Κρουκ πωλήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 200.000 ευρώ

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 15:25

Ο Όμιλος Kruk στη Ρουμανία είναι ο αγοραστής του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 200.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την τράπεζα, «τα δάνεια αυτά προήλθαν από την αγορά της Ρουμανίας και πωλήθηκαν στον Όμιλο Kruk.

H πώληση σε συνδυασμό με προγενέστερες πωλήσεις παρόμοιων χαρτοφυλακίων ύψους €0,4 δισ. είναι μέρος της συστηματικής προσπάθειας της Τράπεζας να εκπληρώσει της υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πλάνο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και της προσπάθειας απομόχλευσης του ισολογισμού της».

Προ ημερών, η Alpha Bank είχε πουλήσει στη Ρουμανία NPLs ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ και στο ίδιο μοτίβο αναμένεται να κινηθεί τόσο αυτή όσο και οι υπόλοιπες τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του 2018.