Δέκα επικεφαλής κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών ξεδιπλώνουν τους στόχους τους για τo 2019

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 14:49

Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις ανοίγεται μπροστά μας. Το 2019 είναι ένα κομβικό έτος για την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση για την ιδιωτική ασφάλιση. Η απαγκίστρωση -έστω και τυπικά- από τα Μνημόνια δημιουργεί καινούρια δεδομένα, θέτοντας τον πήχη της ανάπτυξης ψηλά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες αλλά και να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις.

Η αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών, η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και μια σειρά άλλων στόχων είναι το βουνό που πρέπει να κατακτηθεί. Από κοντά και οι ευθύνες της Πολιτείας που οφείλει να συνδράμει στη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος και των πολιτών.

Δέκα επικεφαλής κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών ξεδιπλώνουν τους στόχους τους για τη νέα χρονιά, απαντώντας στα δύο ερωτήματα που τους έθεσε η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»:

1. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εταιρεία σας το 2019;

2. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία μεγαλύτερα «αγκάθια» για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης;

Κοινός τόπος για όλους ότι το 2019 πρέπει, και μπορεί να είναι, ακόμα καλύτερο από το έτος που πέρασε.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/NΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, NN Hellas

1. Για το 2019, η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς στην NN Hellas είναι να εντατικοποιήσουμε το ταξίδι μετασχηματισμού που ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια. Έχοντας επιστρέψει στην κερδοφορία το 2017, προχωράμε με σταθερά βήματα προς τον τελικό μας στόχο, να καταστεί η NN Hellas πρότυπη ασφαλιστική εταιρία σε όλους τους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας. Ο πελάτης παραμένει πάντα στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας στις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε».

2. Πιστεύω ακράδαντα πως δεν υπάρχουν εμπόδια και «αγκάθια» για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, παρά μόνο ευκαιρίες. Η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος επηρέασαν αναπόφευκτα και τον ασφαλιστικό κλάδο. Οι δημοσιευμένοι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Αναμένω λοιπόν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην οικονομία της χώρας, καθώς όσο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, συμπληρωματικά με τον εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να εξασφαλίσουν το μέλλον των Ελλήνων ασφαλισμένων, μέσα από μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην επίλυση του γόρδιου δεσμού του ασφαλιστικού.

Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα ως προς την ατομική ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία και αμεσότητα στις πραγματικά δύσκολες στιγμές της ελληνικής κοινωνίας. Οι τομείς που οφείλουμε, ως κλάδος, να εστιάσουμε είναι η διάθεση ασφαλιστικών λύσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες του Έλληνα ασφαλισμένου, όπως επίσης και η βελτίωση των δομών και των λειτουργιών μας, με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να επιτύχουμε την βέλτιστη εμπειρία του κάθε ασφαλισμένου σε κάθε επαφή του μαζί μας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ - Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ERGO ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

1. Το 2018 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την ERGO, καθώς ολοκληρώθηκε και η νομική συγχώνευση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τις εταιρείες του Ομίλου ERGO. Ένα έργο αρκετά πιο δύσκολο από όσο περιμέναμε, αλλά στο τέλος επιτυχημένο. Με την εξέλιξη αυτή η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά και καταλαμβάνει ηγετική θέση στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Επόμενη λοιπόν πρόκληση είναι η αναβάθμιση και εδραίωση της θέσης μας και στην ελληνική αγορά ασφαλειών Ζωής και Υγείας με βήματα σταθερά και στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής μας στρατηγικής για κερδοφόρα ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει και σημαντικές επενδύσεις για την προετοιμασία του μέλλοντος με τη στήριξη και την βοήθεια του ομίλου μας της ERGO και της Munich Re. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση έχουν δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές και ανατροπές στον κλάδο μας αναδεικνύοντας νέες προκλήσεις και νέους κινδύνους που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αποστολή μας λοιπόν από αυτή τη θέση της αγοράς είναι να ηγηθούμε και αυτής της προσπάθειας και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της νέας ψηφιακής εποχής δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και συνεργάτες μας θωρακίζοντάς τους ακόμη περισσότερο μπροστά στην αβεβαιότητα του μέλλοντος. Άλλωστε, για να αποκαλείται μια εταιρεία ηγέτης δεν αρκεί μόνο το μέγεθος και οι υψηλοί οικονομικοί δείκτες της. Πρέπει να πρωτοπορεί, να είναι αυτή που χαράζει το δρόμο και γίνεται υπόδειγμα και για τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, δημιουργώντας αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σήμερα, από την κυρίαρχη θέση που κατέχουμε, νιώθουμε πλέον ακόμη πιο έντονα την ευθύνη της συμβολής μας στην προσπάθεια ανάπτυξης της ασφαλιστικής συνείδησης και στη συνολική αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης προκειμένου να καταστεί ένας σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

2. Μετά από μία μακρά περίοδο οικονομικής ύφεσης, η χώρα μας αντιμετωπίζει την πρόκληση της επίτευξης σταθερής, ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι η αγορά μας, αφού κατάφερε να ξεπεράσει με επιτυχία τις προκλήσεις αυτής της δύσκολης περιόδου κι έχοντας προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και το νέο κανονιστικό πλαίσιο, είναι έτοιμη να κάνει το άλμα προς τα εμπρός και σε αυτήν την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο.

Η αναπτυξιακή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς απαιτεί την κοινή προσπάθεια όλων μας για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, την υιο-θέτηση του υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της. Η πιο μεγάλη όμως πρόκληση, και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «αγκάθι», για τον κλάδο είναι η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει πλέον να εμπιστευθούν το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δούμε περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών, έτσι ώστε σταδιακά τα επόμενα χρόνια να συγκλίνουμε με τα επίπεδα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά τις καλύψεις και την ασφαλιστική δαπάνη. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

1. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως η μεγάλη πρόκληση για μας εν όψει του 2019 είναι να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας, διατηρώντας με απόλυτη συνέπεια την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ζούμε σε μια χώρα όπου η συνολική επένδυση σε ασφάλιστρα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν ξεπερνά το 2%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρώπης κινείται γύρω στο 7%, την περίοδο μάλιστα, που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας κατρακύλησε περαιτέρω το 2018, καθιστώντας την αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή ακόμα ασθενέστερη. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές πως, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες της αγοράς μας, τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα, τόσο για τον κλάδο συνολικά όσο βέβαια και για την Groupama Ασφαλιστική.

Ως εταιρεία που στοχεύει σταθερά στην οργανική, υγιή μεγέθυνση, αναζητούμε διαρκώς τους τρόπους που θα μας επιτρέψουν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τη βαθιά γνώση της Ελληνικής πραγματικότητας αλλά και το gravitas του Ομίλου μας διεθνώς. Και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι, για να ανταποκριθούμε σ’ αυτήν την πρόκληση, είναι απολύτως απαραίτητο να συνεχίσουμε δυναμικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας.

2. Τα «αγκάθια» που μας δυσκολεύουν είναι αρκετά, αλλά αν πρέπει να επικεντρωθώ σε 3, θα ξεχωρίσω τα εξής:

To έλλειμμα εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας του κοινού, που, παρά τη βελτίωση που έχει επιφέρει, μεταξύ άλλων, το Solvency II, IDD, GDPR κ.ά., εξακολουθεί να μας ταλανίζει. Ως αποτέλεσμα, αφενός οι πολίτες δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο κατανόησης και αποδοχής της ιδιωτικής ασφάλισης, αφετέρου ο κλάδος μας δυσκολεύεται να προσελκύσει και να στρατολογήσει «νέο αίμα» με ταλέντο και προοπτική.

Οι χρόνιες παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της κοινωνικής και της πολιτικής ατζέντας, συνεχίζουν να εμποδίζουν την εδραίωση του συμπληρωματικού, τρίτου ασφαλιστικού πυλώνα. Το πρόβλημα επιτείνεται φυσικά από την παντελή έλλειψη φορολογικών κινήτρων.

H μη σύμπραξη μεταξύ πολιτείας και ιδιωττικού τομέα, στη δημιουργία κοινών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας.

Πέρα από τα όποια προβλήματα, όμως, επιτρέψτε μου να κλείσω μ’ ένα θετικό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι σήμερα επαρκέστατα κεφαλαιοποιημένη, αν και δέχτηκε σημαντικά πλήγματα λόγω του PSI, όντας παράλληλα υποχρεωμένη να λειτουργεί σε κατάσταση ύφεσης για μια ολόκληρη δεκαετία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

1. Το 2018 θα κλείσει για την NP Aσφαλιστική με τα υψηλότερα Περιθώρια Φερεγγυότητας στην ιστορία της με το Solvency II (SCR άνω του 220% και MCR άνω του 850%), με πολύ ισχυρά Ίδια Κεφάλαια (άνω των € 60 εκατ.) και με μία ακόμη δυνατά κερδοφόρα χρήση (15η κατά σειρά κερδοφόρα χρήση της Εταιρίας).

Ο πήχης για το 2019 έχει μπει ακόμα υψηλότερα, καθώς όλοι μας στην NP Ασφαλιστική είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε με επιτυχία πριν από 15 χρόνια. Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η άριστη ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, καθώς και η απόλυτα διαφανής και οικονομικά ρωμαλέα οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Πρώτος διαχρονικά στόχος της «NP Ασφαλιστική είναι να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και τους δείκτες φερεγγυότητάς μας, μέσα από τα δυναμικά λειτουργικά μας αποτελέσματα και τις πολιτικές μας που εκτείνονται και εφαρμόζονται από όλο το οργανόγραμμα της Εταιρίας.

Παρά το γεγονός ότι η NP Ασφαλιστική είναι μία νέα εταιρία με μόλις 15 χρόνια ζωής, έχει καταφέρει να μπει μέσα στην μικρή ομάδα των ασφαλιστικών εταιριών με την υψηλότερη φερεγγυότητα στην Ελλάδα. Αυτό συνέβη γιατί από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Εταιρία κινείται προσεκτικά με ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με το σύνολο των εργαζομένων της (διοικητικές υπηρεσίες και δίκτυο πωλήσεων) να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες στρατηγικές: «Φερεγγυότητα και διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ανταμοιβή στον συνεργάτη, φροντίδα και συνέπεια στον πελάτη».

Η NP Ασφαλιστική θα κληθεί μέσα στο 2019 να αντιμετωπίσει και τον περαιτέρω διευρυμένο ανταγωνισμό από τα εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων, όπως είναι οι ΕΠΥ, το bancassurance, οι digital direct πωλήσεις, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες πολυ-τιμολόγησης και τα νέα κανάλια διανομής που καθημερινά δημιουργούνται στην αγορά μας. Σε ό,τι μας αφορά, είμαστε αφοσιωμένοι στον επαγγελματία ασφαλιστή, είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους και στον αγώνα μας και είμαστε σίγουροι ότι οι ικανοποιημένοι και συνεπείς συνεργάτες μας θα υπερ-αποδώσουν όλων των άλλων δικτύων μέσα από την καθοδήγηση της Εταιρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η στρατηγική της συνεχούς εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων και ειδικότερα όσον αφορά το θέμα των σεμιναρίων Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Συνεργατών που η Εταιρία μας είναι πρωτοπόρος, με διεξαγωγή άνω των 45 σεμιναρίων ετησίως σε όλη την επικράτεια και για τους τρεις υποχρεωτικούς τομείς Α, Β, και Γ. Για το 2019, θέλουμε να είναι η χρονιά στην οποία θα κάνουμε ακόμη ένα βήμα παραπάνω σε όλα τα επίπεδα. Να παραμείνουμε μία από τις υγιέστερες και αποδοτικότερες εταιρίες στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και μια από τις πιο φερέγγυες και συνεπείς ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη, καθώς τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της NP αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για το μέλλον.

2. Τα 3 μεγαλύτερα «αγκάθια» για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα είναι η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος του Έλληνα καταναλωτή, η μειωμένη ασφαλιστική συνείδηση και η έλλειψη φορολογικών κινήτρων σε βασικούς τομείς ασφάλισης, όπως, για παράδειγμα, η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επαγγελματικών ευθυνών.

α) Η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία έχουν καθηλώσει την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια στο 2,0% επί του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αυξήσει τα μεγέθη τους, βγάζουν νέα προϊόντα και αυξάνεται η δυναμική πωλήσεων μέσα απ’ όλα τα δίκτυα διανομής, η ασφαλιστική αγορά παραμένει καθηλωμένη.

β) Η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή αν και έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, εντούτοις παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την ανεπτυγμένη Ευρώπη και αυτό φαίνεται από τα τεράστια ποσοστά των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Η ιδιωτική ασφάλιση ειδικά στους κλάδους περιουσίας, ευθυνών, μεταφορών, ατυχημάτων και τεχνικών ασφαλειών είναι «αναγκαίο καλό» για όλους τους πολίτες και όχι το αντίθετο, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να το επιλύσουμε.

γ) Τα φορολογικά κίνητρα και γενικότερα η κρατική προσέγγιση της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελούν θέματα που πρέπει να επανεξεταστούν κάτω από νέες συνθήκες. Το Κράτος θα πρέπει να αντιληφθεί πραγματικά ότι συνεργαζόμενο με τις ασφαλιστικές εταιρίες, μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει. Εκτός από τους αυξημένους φόρους που θα εισπράξει, θα απαλλαγεί από τις τεράστιες αποζημιώσεις και δαπάνες που καλείται να πληρώσει στις φυσικές καταστροφές και θα δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα και συνείδηση στον Έλληνα ευρωπαίο πολίτη.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, EUROLIFE ERB

1. Οι σχεδόν καθημερινές εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και ενεργούμε ατομικά, ομαδικά και επιχειρηματικά. Η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο για τη Eurolife ERB όσο και για τον ασφαλιστικό κλάδο γενικότερα, έχει να κάνει με την ευελιξία και τη δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε αυτές ακριβώς τις εξελίξεις. Ο δικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε και το 2019 να επενδύουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες που έχουν στην καρδιά τους την τεχνολογία. Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να αξιοποιούμε την καινοτομία και να λανσάρουμε έργα που αναβαθμίζουν την επαφή και τις υπηρεσίες μας προς συνεργάτες και πελάτες.

2. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αντιμετωπίζουμε τα «αγκάθια» ως προκλήσεις και προσπαθούμε να τους δώσουμε λύση. Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας ως δεδομένο ότι οι Έλληνες είναι σημαντικά υπασφαλισμένοι, συγκριτικά με τους κατοίκους άλλων χωρών, μία πρόκληση είναι να αντιληφθεί ο μέσος Έλληνας την αξία και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης· και όχι απλώς την αναγκαιότητά της.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το Κράτος, για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ασφαλιστικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη, είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και, φυσικά, συνιστά μια ακόμα πρόκληση για τον κλάδο μας.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι ο ασφαλιστικός κλάδος υιοθετεί με βραδύτερους ρυθμούς τις, ήδη καθιερωμένες σε άλλους τομείς, τεχνολογικές τάσεις, η τρίτη πρόκληση έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα και ευέλικτα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε, ως οργανισμοί και ως στελέχη, σε ό,τι καινούριο φέρνει στην καθημερινότητά μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μετουσιώνοντάς το σε έργο που, σταδιακά, οδηγεί στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

1. Η επίτευξη των οικονομικών, λειτουργικών και κοινωνικών της στόχων, καθώς και η ολοκλήρωση της προσαρμογής της στο νέο θεσμικό περιβάλλον ως ασφαλιστικής εταιρίας αλλά και ως εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Η έλλειψη παιδείας, η έλλειψη υπεύθυνης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης της κοινωνίας για το αγαθό της ασφάλισης, η έλλειψη φορολογικών κινήτρων και γενικότερα το «εχθρικό» κλίμα της πολιτικής εξουσίας προς την ιδιωτική ασφάλιση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ METLIFE ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα εποικοδομητική χρονιά για τη Metlife Ελλάδος, αφού πέτυχαμε όλους τους επιχειρησιακούς στόχους που θέσαμε, ενώ καταφέραμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση, σε σχέση με το 2017. Τα αποτελέσματα αυτά μας επιτρέπουν να επιδιώξουμε φιλόδοξες εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης στην ελληνική αγορά και το 2019, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας του μείγματος πωλήσεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων της εταιρίας μας.

Η σημαντικότερη πρόκληση για εμάς ήταν και παραμένει η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων μας. Με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία, την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων και το αίσθημα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην κοινωνία, η πρόκληση αυτή είναι σήμερα εντονότερη από ποτέ. Στη MetLife ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις απαιτήσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου οργανισμού, η οποία μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε σύγχρονα, ευέλικτα προϊόντα, που συνδυάζουν τις κατάλληλες κεφαλαιακές απαιτήσεις και δημιουργούν πρόσθετη αξία στον πελάτη μας.

Έτσι, ως προς τα ατομικά προϊόντα, θα επικεντρωθούμε σε αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα που επιτρέπουν στον καθένα να σχεδιάσει ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, σε προγράμματα κάλυψης ατυχήματος και υγείας που, ουσιαστικά, καλύπτουν τα κενά της δημόσιας ασφάλισης, καθώς και σε προϊόντα ασφάλισης ζωής, που εξασφαλίζουν ένα επίπεδο σιγουριάς για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, όσον αφορά στα ομαδικά προγράμματα, έναν τομέα στον οποίο η MetLife πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προγράμματα ζωής, ατυχημάτων, υγείας και σύνταξης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Διαρκής πρόκληση για τη MetLife είναι και η μεγιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πελάτη, καθώς και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του από την επαφή με την εταιρία μας. Θα εξακολουθήσουμε, λοιπόν, να επιδιώκουμε αυτό το στόχο, εστιάζοντας σε δύο κύρια σημεία: το ένα είναι η εισαγωγή τεχνολογιών, με αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει χτίσει στον τομέα αυτό η MetLife, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση των στελεχών που αποτελούν τη δύναμη πωλήσεων της εταιρίας μας, μέσα από ένα δομημένο σύστημα και με επίκεντρο την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.

Είμαστε, παράλληλα, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από νέες προκλήσεις που αφορούν ευρύτερα την αγορά, όπως η εφαρμογή των επιταγών της κοινοτικής οδηγίας IDD το 2019, σε συνδυασμό με την προθεσμία εφαρμογής των IFRS 17, προκλήσεις οι οποίες απαιτούν πολλές εσωτερικές αλλαγές, σωστή προετοιμασία και ταχύτητα προσαρμογής. Η συγκράτηση του κόστους, η αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων και η έγκαιρη προετοιμασία για την υιοθέτηση των σημαντικών αλλαγών που έρχονται θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια. Τέλος, θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη την ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία, τόσο με τα τακτικά μας προγράμματα, που δίνουν έμφαση στους νέους, τις ευπαθείς ομάδες και το περιβάλλον, όσο και με την ουσιαστική συνδρομή μας στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης.

2. Η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι, εκ των πραγμάτων, υπάρχουν πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία και η σύνταξη. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η αγορά μας μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο συνεργάτη του κράτους και να συμπληρώσει τα κενά της δημόσιας ασφάλισης. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και τομείς, όπως η ασφάλιση από καταστροφικούς κινδύνους, στους οποίους θα μπορούσε επίσης η ιδιωτική ασφάλιση να δώσει λύσεις.

Με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τη στενή συνεργασία του κλάδου μας με την πολιτεία, θα μπορούσαν οι ευκαιρίες αυτές να αξιοποιηθούν προς όφελος όλων μας και κυρίως των ασφαλισμένων μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ARAG SE 

1. Nα αναδειχθούν επιτέλους και να γίνουν συνείδηση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ARAG, όχι μόνον σαν ένας απόλυτα εξειδικευμένος ασφαλιστής Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα αλλά και σαν ο μόνος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ασφάλισης και νομικής υποστήριξης, χαρακτηριστικά που αποτελούν εγγυήσεις για την υπέρ των συμφερόντων των ασφαλισμένων δράση μας.

Το πρώτο σημαίνει την αποκλειστική ενασχόλησή μας με την Νομική Προστασία, την μεταφορά διεθνούς εμπειρίας πάνω από ογδόντα χρόνια στην Ευρώπη και σαράντα πέντε χρόνια στην Ελλάδα, την ανταλλαγή δοκιμασμένης τεχνογνωσίας, την προωθημένη ικανότητα στο σχεδιασμό νέων καινοτόμων προγραμμάτων ασφάλισης, πέρα από τα κλασσικά και τα τετριμμένα, την έφεση στη δημιουργία tailor-made προϊόντων για ομάδες κοινών συμφερόντων και αναγκών.

Όλα δε αυτά, στα πλαίσια ενός management που επιτάσσει το να βελτιώνεσαι συνεχώς μαθαίνοντας από τα λάθη σου και μιας αξιοκρατικής δεοντολογίας που ορίζει το να διακρίνεται ο καθένας στο πόστο του χωρίς θόρυβο και περιττή φασαρία.

Το δεύτερο σημαίνει την έλλειψη κάθε είδους σύγκρουσης συμφερόντων που συντρέχει όταν υπάρχει οικονομική ή άλλη σύνδεση με άλλες εταιρίες του ίδιου Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά ασκώντας άλλους κλάδους. Αν όμως ακολουθήσει κάποιος τον δρόμο του χρήματος πολύ συχνά φτάνει στον ίδιο αποδέκτη.

2. Το πρώτο «αγκάθι» είναι η παντελής έλλειψη σχολικής αγωγής και γενικότερα παιδείας για τον ευεργετικό και λυτρωτικό ρόλο της πρόληψης, που αναδεικνύει στην πράξη το αγαθό της Ιδιωτικής Ασφάλισης, πάνω στη βάση της γενικής παραδοχής ότι το «προλαβαίνω» είναι χίλιες φορές καλύτερο του «θεραπεύω». Αντ’ αυτού καλλιεργείται μια φοβική και ιδεοληπτική αντίληψη που προβάλλει το «ένοχο» κέρδος των εταιριών σπέρνοντας την αμφιβολία για την ανταπόκρισή τους όταν αυτή χρειαστεί.

Το δεύτερο «αγκάθι», νομίζω, είναι ο κίνδυνος μέσα από τον κυκεώνα των νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών να μετατραπεί ο ενεργητικός και προς την κοινωνία άμεσα απευθυντέος ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε μια πολυέξοδη, χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία διεκπεραίωσης και λεκτικής καινοτομίας, με ένα τρόπο που θα δημιουργεί απόσταση από το αντικείμενό της, δηλαδή την ικανοποίηση της ασφαλιστικής ανάγκης και από αυτό που αποτελεί ζητούμενο και προσδοκία για τον καταναλωτή.

Το τρίτο είναι η δυσκολία να παραδεχθούμε τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος, να σταματήσουμε δηλαδή τον κατήφορο του φθηνού ασφαλίστρου, να διακηρύξουμε ότι η ποιότητα έχει κόστος και δεν παρέχεται δωρεάν, να πούμε επιτέλους την αλήθεια ότι και ο πελάτης έχει υποχρεώσεις ώστε να έχει δικαιώματα και, τέλος, να δούμε το ρόλο μας όχι σαν έκφραση μιας ελιτίστικης λέσχης, αλλά σαν την συμβολή ενός υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

ΝΟΤΗΣ Μ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ - MANAGING DIRECTOR, HDI GLOBAL SE, HELLAS 

1. Ολόκληρη η δεκαετία που συμπληρώνεται το 2019 ήταν γεμάτη μεγάλες, μέγιστες προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η HDI έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να τις αντιμετωπίσει όλες με επιτυχία, όπως αποτυπώνεται στις διαχρονικές μας ετήσιες επιδόσεις, με αδιάλειπτη ανάπτυξη και υγιή κερδοφορία κάθε χρόνο, με αποκορύφωμα το 2018 που το υποκατάστημα Ελλάδος της HDI καταγράφει σημαντική μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου του, άνω του 50% σε ετήσια βάση, επιτυγχάνοντας άλλο ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα.
Το 2019, εκτιμώ ότι οι προκλήσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα και πιο συγκεκριμένα σταχυολογώ ορισμένες, περισσότερο σημαντικές κι έντονες προκλήσεις για εμάς:
- η αποτελεσματική διαχείριση της «κυκλικότητας του underwriting» μέσα σε περιβάλλον στάσιμης ή έστω αναιμικής ανάπτυξης της αγοράς και έντονου ανταγωνισμού τιμών,
- η προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο,
- η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των ασφαλιστικών προϊόντων (για διευρυμένες ομάδες πελατών), απαντώντας στους τρέχοντες και νέο-εμφανιζόμενους κινδύνους, ώστε να αυξάνεται η διείσδυσή μας στην αγορά.
- το πετυχημένο ξεκίνημα και στην Ελλάδα της HDI Global Specialty SE, θυγατρικής μας εταιρίας που επικεντρώνεται στην ασφάλιση ειδικών κινδύνων,
- η επιμόρφωση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού μας στο μεταβαλλόμενο μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας,
- η βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας μας, αλλά και διάδρασης με τους πελάτες & συνεργάτες μας, μέσω ψηφιακών μέσων.
Θεωρώ ότι οι παραπάνω είναι οι πιο άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και ίσως πιο «δύσκολη» (από πλευράς απαιτούμενων πόρων και διαθέσιμου χρόνου) είναι η τελευταία. Ενώπιον όλων αυτών, είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα της HDI Ελλάδος θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο και ότι η διαχρονικά δοκιμασμένη τακτική μας: «λίγα λόγια, αφοσίωση και σκληρή δουλειά», θα συνεχίσει να αποδίδει καρπούς.

2. Μεγαλύτερο αγκάθι για την απελευθέρωση των δυνάμεων της αγοράς προς αποτελμάτωση των μεγεθών της -και συνακόλουθα μεγέθυνση της κοινωνικής της σημασίας έναντι των Ελλήνων- βλέπω να είναι η αγκίστρωση σε ιδεοληψίες δεκαετιών του «πολιτικού συστήματος» της χώρας, που θεωρεί ότι η ιδιωτική Ασφάλιση είναι «απέναντι» και όχι «δίπλα» στην Πολιτεία. Αν δεν ξεκινήσουν με ταχείς ρυθμούς συμπράξεις του Δημόσιου Τομέα και της Ιδιωτικής Ασφάλισης στους πολύπαθους τομείς της υγείας, των συντάξεων, της προστασίας από φυσικές καταστροφές -για να αναφέρω τις κύριες προτεραιότητες- δεν πρόκειται να δούμε πραγματικά επιτεύγματα που θα οδηγήσουν στο να «ξεκολλήσουμε» από το αναιμικό ποσοστό ασφαλίστρων έναντι του ΑΕΠ (2%) που παραμένει αμετάβλητο όσο θυμάμαι επαγγελματικά τον εαυτό μου. Όμως ακόμα κι αυτό αν γίνει το 2019, δεν θα είναι αρκετό, αν δεν συσπειρωθεί ολόκληρος ο οικονομικός, επιχειρηματικός και πολιτικός κόσμος της χώρας για να καταρτίσει και ξεκινήσει ένα μεσο-μακροπρόθεσμο συγκροτημένο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, που θα αρχίσει να φέρνει ανάταση στην αγοραστική δύναμη του πληθυσμού και μεγέθυνση στην οικονομία μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ

1. Το 2018, πέρα από μια παραγωγική χρονιά για την CNP ΖΩΗΣ, ήταν περίοδος προετοιμασίας για την επόμενη μέρα της δυναμικής παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε σε αλλαγές και βελτιώσεις των προϊόντων ζωής και υγείας και στο σχεδιασμό προγραμμάτων unit linked, προσφέροντας στους ασφαλισμένους νέες, ισχυρές επιλογές, για σύνταξη και αποταμίευση.

Με εφόδια τα νέα μας προϊόντα, την εξατομικευμένη ποιοτική υποστήριξη των πελατών και συνεργατών μας και τον τεχνολογικό, ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών μας, είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση: τη δημιουργία της νέας, ολοκληρωμένης ασφαλιστικής εμπειρίας ζωής και υγείας, που φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά.

2. Ένα μεγάλο ζήτημα για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι η αδυναμία κατανόησης, από την Πολιτεία, του θετικού και δημιουργικού ρόλου που μπορεί να έχει ο καταξιωμένος θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης, με συνέπεια την απουσία φορολογικών και άλλων κινήτρων.

Το επόμενο θέμα αφορά στην οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει σημαντικά και αρνητικά τους πολίτες και τη διάθεσή τους να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση.

Τέλος, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει πείσει πως μπορεί να είναι αξιόπιστη συμπληρωματική ή εναλλακτική λύση, απαραίτητη στα δυσλειτουργικά συστήματα κρατικής κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό αποτελεί κορυφαία πρόκληση του κλάδου.

Από την έντυπη έκδοση

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok