Αύξηση 37,8% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο - Αύξηση 8,7% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο.

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 13:05
Αύξηση 37,8% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο - Αύξηση 8,7% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.494 οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, που αντιστοιχούν σε 572.762m2 επιφάνειας και 2.527.567 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 32,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 40,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθαν σε 2.474 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 555.820 m2 επιφάνειας και 2.450.345 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 8,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 30,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 37,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16.942 m2 επιφάνειας και 77.222 m3όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2023, είναι 3,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2022 έως τον Οκτώβριο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 26.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.232.878 m2 επιφάνειας και 28.905.945 m3όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2022 - Οκτωβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,6% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2022. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,1% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 15,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok