ΝΕΛ: Νέα δήλωση της εταιρείας

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 13:30

H διαμάχη μεταξύ της Ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου της θυγατρικής της Σι Λινγκ και του Υπουργείου Ναυτιλίας συνεχίζεται.

Η εταιρεία μετά την απόφαση του Υπουργού Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να την κηρύξει έκπτωτη από τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δηλώνει με γραπτή της ανακοίνωση:
"Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να κηρύξει έκπτωτες τη ΝΕΛ ΑΕ και τη θυγατρική αυτής, ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε., από τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν, για τη μεν ΝΕΛ ΑΕ τις γραμμές Θεσσαλονίκη/Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος –Σάμος – Ικαρία, Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος –Καρλόβασι – Άγιος Κήρυκος , για τη δε ΣΙ ΛΙΝΚ ΝΕ τη γραμμή Λαύριο – Ψαρά – Μεστά Χίου αντίστοιχα, και σχετικώς, για κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1.500.000 €, για καθεμία από τις ανωτέρω συμβάσεις, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Τόσο η ΝΕΛ Α.Ε. όσο και η ΣΙ ΛΙΝΚ Ν.Ε. έχουν ήδη από την 5η Σεπτεμβρίου 2014 απευθύνει προς το Ελληνικό Δημόσιο, διαμέσου του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταγγελία των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και, περαιτέρω, έχουν οι ίδιες προβεί σε δήλωση επίσχεσης των υπηρεσιών τους σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που τους έχουν ανατεθεί εξ αιτίας της συνεχιζόμενης άρνησης του Ελληνικού Δημοσίου:

1) Να αποδώσει στις δύο εταιρίες,αντιστοίχως, προσηκόντως και εμπροθέσμως, τα οφειλόμενα στην κάθε μία μισθώματα εκ των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,

2) Να συμμορφωθεί με το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν κατάργηση της υποχρεωτικά επιβαλλόμενης έκπτωσης επί των ναύλων στο σύνολο των μισθωμένων γραμμών που εκτελούν οι δύο εταιρίες και να καταβάλει στην εταιρεία αποζημίωση για τις παρανόμως επιβληθείσες εκπτώσεις, η οποία για την περίοδο 2005 ως και Ιούνιο 2012 ανέρχεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 15.000.000€

3) Να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη στις ίδιες τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υποχρέωση αναπροσαρμογής του κρατικού ναυλολογίου με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ζημία στις εταιρείες του Ομίλου ΝΕΛ και μόνο για την περίοδο από το 2008 ως και τον Αύγουστο του 2012, ποσού 4.965.000€ περίπου. και

4) Να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη στις ίδιες τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υποχρέωση περί μη παρακράτησης της διαφοράς του ΦΠΑ, λόγω αυξήσεως αυτού, επί των μισθωμάτων της δημόσιας υπηρεσίας, από την οποία έχει προκληθεί στις εταιρείες του Ομίλου ΝΕΛ, και μόνο για την περίοδο 1-3-2010 ως 31-7-2012, ζημία ποσού 1.385.000€ περίπου.

Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με τις οποίες η ΝΕΛ ΑΕ και ΣΙ ΛΙΝΚ ΝΕ: α. κηρύσσονται έκπτωτες των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας που τους είχαν ανατεθεί, β. διατάσσεται η ολική κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε μία εκ των συμβάσεων αυτών αντιστοίχως, και γ. τέλος αποκλείονται προσωρινά οι δύο εταιρίες από μελλοντικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, έρχονται απλώς σε συνέχεια και κατόπιν ειλημμένης απόφασης των ΝΕΛ ΑΕ και ΣΙ ΛΙΝΚ ΝΕ.

Τέλος η ΝΕΛ ΑΕ γνωστοποιεί πως δεσμεύεται να προβεί μέσω της διοίκησής της σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να εξαναγκαστεί σε εκτέλεση των νομίμων υποχρεώσεών του έναντι της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή της εξυπηρέτησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δεν αναμένεται να έχει περαιτέρω αρνητικές οικονομικές συνέπειες επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του ομίλου της ΝΕΛ ΑΕ".

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok