Ανεστάλη ο πλειστηριασμός του πλοίου "Andromeda"

Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 19:35
Ανεστάλη ο πλειστηριασμός του πλοίου "Andromeda"

Ανεστάλη ο πλειστηριασμός του κατασχεμένου πλοίου «Andromeda" που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα, μετά από σχετικό αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου.

Αν και στην έκθεση κατάσχεσης για τον πλειστηριασμό επισημαινόταν ότι μεσεγγυούχος του πλοίου είχε οριστεί η κατέχουσα αυτού κατά την ώρα της κατάσχεσης πλοιοκτήτρια εταιρεία (Andromeda Shipmanagement) έχουσα την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του κατασχεμένου πλοίου, ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο ανακοπής, το Δημόσιο έχει «νόμιμο, ήδη κεκτημένο, εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας επί των κατασχεθέντων. Αυτό διότι σε χρόνο προγενέστερο της επιβολής της εν θέματι κατάσχεσης, είχε αποκτήσει την κυριότητα των κατασχεθέντων, ευθέως εκ του νόμου, κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα, ενώ η δεύτερη των καθ’ ων (Andromeda Shipmanagement), αρχική ιδιοκτήτρια των καταχεθέντων, είχε ήδη απολέσει τα οιαδήποτε προϋφιστάμενα δικαιώματά της».

Έτσι, ο πληρεξούσιος του Δημοσίου ζήτησε να γίνει δεκτή η ανακοπή, να ακυρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δικάσιμος της ανακοπής ορίστηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok