Ρύθμιση-«ανάσα» για τους απλήρωτους εργαζομένους των ναυτιλιακών εταιρειών

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 19:49
Ρύθμιση- ανάσα για εργαζόμενους στα γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, που διεκδικούν οφειλές του, από το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση δίνει την δυνατότητα ώστε οι εργαζόμενοι στα γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, των οποίων τα πλοία εκποιούνται από Οργανισμούς Λιμένων, να μπορούν να λάβουν το μεγαλύτερο μέρος των χρωστούμενών τους.

Στο άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου υπάρχουν δύο προσθήκες σε νόμους. Αναλυτικά:

Η παράγραφος 1 αφορά στην θεσμοθέτηση της δυνατότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να τροποποιεί συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου με άλλο ανώτερης κατηγορίας. Η προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζει ότι οι σχετικές προβλέψεις του δικαίου σύναψης συμβάσεων εφαρμόζονται και στην ακτοπλοΐα και επιτρέπει την ενδελεχή εξέταση περιπτώσεων, όπου η εκπλήρωση της προαναφερόμενης υποχρέωσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράγραφος 2 εξουσιοδοτεί τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας να ρυθμίσουν με υπουργική απόφαση τη διαδικασία απόδοσης ποσών που προήλθαν από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών σε απλήρωτους ναυτικούς καθώς και τα δικαιώματα υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η παράγραφος 3 επιτρέπει την κατάταξη επιλαχόντων διαγωνισμών για την κατάταξη υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής εντός ενός έτους από την ορκωμοσία των αντίστοιχων επιτυχόντων (ήταν από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού), ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok