Ναυτιλιακό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων στην Αθήνα ιδρύουν Lloyd’s Register και 5 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2024 14:10
Ναυτιλιακό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων στην Αθήνα ιδρύουν Lloyd’s Register και 5 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλιακό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (Maritime Emissions Reduction Centre, M-ERC) στην Αθήνα ιδρύουν ο βρετανικός νηογνώμονας Lloyd's Register και 5 κολοσσοί της ελληνικής ναυτιλίας. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες Capital Group, Navios Maritime Partners, Neda Maritime Agency, Star Βulk και η Thenamaris.

Ο Lloyd's Register (LR), μέσω του Κέντρου Απανθρακοποίησης της Ναυτιλίας (Maritime Decarbonisation Hub) μαζί με τις πέντε ηγετικές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του υφιστάμενου στόλου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της Ελλάδας ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο.

Το Κέντρο M-ERC αποσκοπεί να εξαλείψει τα εμπόδια που προκύπτουν από τεχνικές δυσκολίες, παρακωλύουν επενδύσεις και παρεμποδίζουν την αναζήτηση και απόδοση λύσεων που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GΗG) του υπάρχοντος παγκόσμιου στόλου, προσφέροντας ένα ευέλικτο πλαίσιο εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίσης θα χρησιμοποιήσει εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτόμα εργαλεία για να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα, να απομακρύνει εμπόδια που αφορούν στην υιοθέτηση διαθέσιμων και νέων τεχνολογικών λύσεων που θα προωθήσουν την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας.

Το M-ERC θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών ωφελειών μέσω της αναγνώρισης και επίλυσης εμπορικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενους φορείς.

Περαιτέρω, θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου στόλου για την ενεργειακή μετάβαση καθώς και στη διασφάλιση ότι το ανθρώπινο δυναμικό έχει την απαραίτητη κατάρτιση και δεξιότητες.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από την έρευνα και τη συνεργασία με ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την ευρύτερη διάδραση του Κέντρου με τους λιμένες, τις ενώσεις των ναυτικών, ώστε να διασφαλιστεί η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού στη θάλασσα και τη στεριά.

Μέσα από τη συνεργασία του Κέντρου Απανθρακοποίησης της Ναυτιλίας του LR και των ιδρυτικών μελών - Capital Group, Navios Maritime Partners, Neda Maritime Agency, Star Bulk και Thenamaris-, το Κέντρο σκοπεύει να προσελκύσει διεθνή και περιφερειακή χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών προς επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Στην πρωτοβουλία αυτή αναμένεται το προσεχές διάστημα περισσότερες να ενταχθούν και άλλες ναυτιλιακές εταιρίες

Ο Nick Brown, CEO του Lloyd's Register, σε δηλώσεις του ανέφερε: "Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα για τα καύσιμα του μέλλοντος, με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι η περιορισμένη χρήση καυσίμων μάς ωφελεί σήμερα και πέραν του 2050. Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή λύση που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πλοίων εν λειτουργία. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και πρακτικές καλύτερης λειτουργίας θα συνδράμουν σημαντικά στην επίτευξη της μείωσης των εκπομπών κατά 30%, στόχο που έχει θέσει ο ΙΜΟ σε 6 χρόνια από σήμερα. Συνεπώς κάθε δεξαμενισμός πλοίου μετράει, και το Ναυτιλιακό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων στην Αθήνα θα είναι σε θέση να αξιολογήσει και να εφαρμόσει τρέχουσες και νέες λύσεις για τα πλοία".

O Ευάγγελος Μαρινάκης, πρόεδρος και Ιδρυτής της Capital Maritime & Trading Corp. προσθέτει: «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτήν τη συμμαχία που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ελλάδα. Η ενεργειακή μετάβαση του κλάδου απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Το Ναυτιλιακό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών αποτελεί την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, και είναι καθήκον μας να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτήν τη συμμαχία των πρωτοπόρων, σε ένα διεθνές κέντρο απανθρακοποίησης, που συγκεντρώνει γνώσεις, δεξιότητες, καινοτομία και έρευνα. Στόχος είναι να συνεργαστούμε προς ένα εφικτό, ασφαλές και βιώσιμο δρόμο απεξάρτησης από τον άνθρακα».

Η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος του Δ.Σ. και CEO της Navios Maritime Partners LP τονίζει: «Η Navios αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της ανάπτυξης κατάλληλων τεχνολογιών και λύσεων για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Ως υπεύθυνα μέλη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, συνεχίζουμε να ερευνούμε καινοτόμες λύσεις για την επίλυση αυτού του πολύπλοκου προβλήματος. Η συμμετοχή μας στο Ναυτιλιακό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της αφοσίωσής μας στην προσπάθεια αυτή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Lloyd's Register και ευελπιστούμε η κοινή μας προσπάθεια να αποδώσει καρπούς στο εγγύς μέλλον».

Ο Γιώργος Θανόπουλος, CEO της Neda Maritime Agency υπογραμμίζει: «Πιστεύουμε ότι η ίδρυση του Ναυτιλιακού Κέντρου Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων στην Αθήνα θα συνδράμει καταλυτικά στην ευρύτερη προσπάθεια της ναυτιλίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συνεργαστούμε με τον Lloyd's Register και τις κορυφαίες εταιρίες, ώστε να ανοίξουμε τον δρόμο για την εισαγωγή και αξιολόγηση φιλικών προς το περιβάλλον, ασφαλών και καινοτόμων τεχνολογικά λύσεων με επίκεντρο τον υφιστάμενο στόλο».

Η Χάρις Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer στη Star Bulk Carriers Corp., τονίζει: «Η ομάδα της Star Bulk με ιδιαίτερη χαρά ξεκινά την συνεργασία μας με Έλληνες συναδέλφους του κλάδου και τον Lloyd's Register, για την ίδρυση του Ναυτιλιακού Κέντρου Μείωσης Εκπομπών. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση να προωθήσουμε βιώσιμες αλλαγές και αναδεικνύει τον ρόλο της Αθήνας ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κόμβο. Αξιοποιώντας την ναυτιλιακή κληρονομιά και τεχνογνωσία της Ελλάδας, μπορούμε να προχωρήσουμε σήμερα σε δράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του παγκόσμιου στόλου και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον κλάδο μας».

Ο Νικόλας Μαρτίνος CEO, Thenamaris, καταλήγει: «Πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη της συνεργασίας για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εντοπίσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή ασφαλείς και πρακτικές λύσεις κατά τη μετάβασή μας σε μελλοντικά καύσιμα και τεχνολογίες. Ως ιδρυτικό μέλος του Ναυτιλιακού Κέντρου Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, η Thenamaris δεσμεύεται να λειτουργεί ως ενεργός εταίρος στην πρωτοβουλία αυτή».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok