Δείκτες αποζημιώσεων προγραμμάτων Υγείας: Αυξημένο το κόστος σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 16:38

Στη «διόρθωση» του πραγματικού κόστους που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου για τα μακροχρόνια ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα στη διάρκεια της κρίσης βοηθά ο νέος δείκτης αποζημιώσεων που δημιούργησε το ΙΟΒΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο υπάρχων δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει μείωση του κόστους, ο δείκτης του ΙΟΒΕ δείχνει ότι έχει υπάρξει αύξηση που ξεπερνά το 45%.

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση σήμερα, προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2011-2014, ενώ έκτοτε παραμένει σταθερή. Από την άλλη, το μέσο κόστος ζημιάς, ενισχύθηκε από το 2014, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 20% τη συγκεκριμένη περίοδο (2014-2017). Αύξηση παρουσίασε και το καθαρό κόστος κάλυψης, κατά 31,8% το διάστημα 2011 - 2017. Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) διαγράφει την τελευταία 7ετία έντονα ανοδική πορεία (2011-2017: 45,2%). Το 2017 η ετήσια άνοδος του ΕΔΥ άγγιξε το 2%. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 2,8%.

Συνεπώς, τονίζει το ΙΟΒΕ, επιβεβαιώνεται και με πραγματικά στοιχεία το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ δεν προσφέρει την κατάλληλη ένδειξη για την πραγματική εξέλιξη του κόστους κάλυψης των νοσοκομειακών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας που προσφέρονται στην ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνει το Ινστιτούτο, τον Απρίλιο του 2017, το ΙΟΒΕ δημοσίευσε μελέτη με αντικείμενο την εξέταση της καταλληλότητας του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛΣΤΑΤ, ως βάσης αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Από τη μελέτη προέκυψε ότι ο ΔΤΥ δεν είναι κατάλληλος για να αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των δαπανών της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα του όγκου κατανάλωσης των ιατρικών υπηρεσιών και βασίζεται σε ειδική δειγματοληψία προϊόντων και υπηρεσιών που συχνά δεν καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Ταυτόχρονα, στους δείκτες τιμών της ΕΛΣΤΑΤ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων, ενώ οι αποζημιώσεις από τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης αφορούν κυρίως στα ιδιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν πιο σύγχρονη, αλλά και ακριβότερη ιατρική τεχνολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην ασφαλιστική συμβατική σχέση, το ΙΟΒΕ ανέπτυξε μεθοδολογία ειδικών δεικτών. Για τους σκοπούς της μελέτης συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 14 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας. Το δείγμα στοιχείων περιλαμβάνει 605.371 εγγραφές αποζημιώσεων και 4.395.328 εγγραφές για τους ασφαλισμένους, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, συνολικά για την περίοδο 2011-2017.

Α. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ενισχύει την διαφάνεια

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, «οι δείκτες αυτοί θα προσφέρουν χρήσιμη πληροφόρηση για την ετήσια πορεία του κόστους των αποζημιώσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας προγραμμάτων. Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της, τα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματός της, τα αποτελέσματα αυτού κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το εργαλείο αυτό θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά υγείας, έναν τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο που βρίσκεται ψηλά στις ασφαλιστικές επιλογές των πολιτών».

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok