Σε ισραηλινά χέρια πέρασε κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 16:30
Σε ισραηλινά χέρια πέρασε κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στην εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων Golden Horizon Athens Investments One έναντι 5,1 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκε το διατηρητέο κτίριο της οδού Υπατίας, κυριότητας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί ένα από τα 67 ακίνητα που κατέχει η Εθνική Ασφαλιστική, εκ των οποίων τα 7 παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από άποψη ιστορικότητας, απόδοσης και εμπορευσιμότητας. Μεταξύ αυτών, ένα ακίνητο στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, καθώς και το ιστορικό κτίριο της οδού Κοραή, τα οποία είναι μισθωμένα στο υπουργείο Οικονομικών.

Το κτίριο της οδού Υπατίας συνολικής επιφάνειας 4.168 τ.μ. βρίσκεται στην περιοχή του Συντάγματος, στην οποία συγκεντρώνεται σημαντικός όγκος οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και η προσφορά της Golden Horizon Athens Investments One υπήρξε η μοναδική δεσμευτική που κατατέθηκε στο πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική.

Η διαδικασία της πώλησης μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού προκρίθηκε μετά από σχετική εισήγηση της διεύθυνσης ακίνητης περιουσίας προς την εκτελεστική επιτροπή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ενέκρινε την πώληση με τιμή εκκίνησης τα 5,1 εκατ. ευρώ. Η προσφορά που επιτεύχθηκε, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης της εταιρείας, υπερβαίνει κατά 44,8% την εύλογη αξία του ακινήτου, που προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή σε 3,5 εκατ. ευρώ, καθώς και τη λογιστική του αξία, που προσδιορίστηκε σε 3,1 εκατ. ευρώ. Για την απόφαση πώλησης ελήφθησαν υπόψη:

• Η σημαντική κεφαλαιακή επιβάρυνση που συνεπάγετο για την Εθνική Ασφαλιστική η διακράτηση του συγκεκριμένου ακινήτου και η οποία ανέρχεται στο 25% περίπου της εμπορικής αξίας του.

• Το ετήσιο λειτουργικό κόστος από τη διαχείριση του ακινήτου που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ετησίως, τη στιγμή που τα έσοδα από την εκμίσθωση του ακινήτου προσεγγίζουν τις 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, το προσφερόμενο τίμημα κρίνεται υψηλό και συμβάλλει θετικά τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας όσο και στα εποπτικά κεφάλαιά της.

Για την αποτίμηση του ακινήτου ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι το κτίριο, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1936 και ολοκληρώθηκε το 1969, δεν έχει ανακαινιστεί τα τελευταία 13 χρόνια, με συνέπεια την απαξίωσή του και την αύξηση του απαιτούμενου κόστους συντήρησης. Η πώληση προκρίθηκε έναντι της πρότασης για μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου για τουριστική χρήση, η οποία προϋπέθετε σημαντική επένδυση από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και θα οδηγούσε σε μακροχρόνια μίσθωση με μικρό τίμημα. Όπως σημειώνεται στη σχετική εισήγηση, η πρόταση που έγινε αφορούσε μίσθωση για 20 έτη, με μηνιαίο μίσθωμα για τα 5 πρώτα έτη 10.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια ανέβαινε στις 22.500 ευρώ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι το ακίνητο παρότι βρίσκεται σε περιοχή υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξενοδοχειακή χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να αξιοποιηθεί στον τουριστικό τομέα γενικότερα.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok