Νέα ασφαλιστικά προϊόντα για τους υποψήφιους οδηγούς και ποιες εταιρείες τα παρέχουν

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 13:17

Αποδεκτές έγιναν τελικά από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών οι προτάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας που άρουν το αδιέξοδο που είχε δημιουργήσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης. Η λύση καλύπτει τουλάχιστον το στάδιο της μεταβατικής περιόδου των δώδεκα πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4599/2019. Μάλιστα, μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί θετικά τουλάχιστον 9 ασφαλιστικές εταιρείες, με συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις, ενώ άλλη μία είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, έτοιμη. Παράλληλα, και άλλες εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει την ΕΑΕΕ ότι αυτό το διάστημα εξετάζουν τον σχεδιασμό των νέων ασφαλιστικών προϊόντων και σύντομα θα ανακοινωθούν και αυτά. Όπως φαίνεται, πάντως, από την πρώτη ανταπόκριση, οι εταιρείες είναι περισσότερο διστακτικές στην ασφάλιση υποψηφίων για δίπλωμα μοτοσυκλετών και βαρέων οχημάτων. Έτσι, λίγες είναι εκείνες που ασφαλίζουν και τους τρεις τύπους οχημάτων, ανάμεσά τους η Ergo, η Εθνική Ασφαλιστική και η Ευρωπαϊκή Πίστη.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Αθανάσιος Βούρδας, προς τις αρμόδιες για τη διενέργεια εξετάσεων Περιφέρειες της χώρας, μετά τη συνεργασία µε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως μετά από τη συνάντηση στο υπουργείο με το αρμόδιο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, για το µεταβατικό στάδιο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόµου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παρέχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:
1. Oι τρίτοι ζηµιωθέντες από τροχαίο ατύχηµα που προκάλεσε ο εκπαιδευόµενος οδηγός µε το εκπαιδευτικό όχηµα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε µέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος
2. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζηµιών του ίδιου του οχήµατος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών µπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά µε την παροχή ασφάλισης ιδίων ζηµιών για κάθε όχηµα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συµφωνηθούν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Εξυπακούεται ότι και στην περί̟πτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται µε τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.
3. Στην κάλυψη των ιδίων ζηµιών του εκπαιδευτικού οχήµατος µπορεί να προστεθεί όρος - επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήµατος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, σύµφωνα µε τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συµβαλλοµένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίµησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιµολόγησης».

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πρακτική εξέταση του υποψηφίου το όχημα πρέπει να φέρει όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο τεχνικού ελέγχου, κάρτα καυσαερίων). Το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία οφείλει να διαθέτει ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη τής έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατύχημα κατά την κυκλοφορία του. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το προσκομιζόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει κατά την ημέρα της πρακτικής εξέτασης, ακόμη και αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου έχει λήξει.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok