ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ειδικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου και υπηρεσιών γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 11:35
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ειδικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου και υπηρεσιών γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ειδικών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) την

Τετάρτη & Πέμπτη, 30 & 31 Οκτωβρίου 2019, 16:00 – 19:20. 

Το σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, περιγράφει την αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τα μεγέθη της και τις προοπτικές της, αναφέρεται λεπτομερώς σε ειδικούς μη τιμολογημένους κινδύνους και αναλύει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε πλείστους όσους τύπους Ασφάλισης Αυτοκινήτου, καθώς και εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες στους οδηγούς και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα:

α. Το περιβάλλον της αγοράς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και τα μεγέθη της
β. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και Ειδικοί Κίνδυνοι
γ. Παροχές υπέρ των πελατών και Πρωτόκολλα Διαδικασιών
δ. Ο ρόλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και οι Υπηρεσίες του
ε. Διακανονισμός Διασυνοριακών Τροχαίων Ατυχημάτων
• Το Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων
(Σκοπός & Λειτουργία Συστήματος «Πρασίνων Καρτών», Ενοποιημένη Συμφωνία, Προστασία Επισκεπτών, 4η Οδηγία, Σκοπός της Οδηγίας, Αντιπρόσωποι Ζημιών, Οργανισμός Αποζημίωσης, Κέντρο Πληροφοριών)
• Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Σκοπός & Λειτουργία, Σχέσεις Ελληνικού ΓΔΑ & των μελών του, Έκδοση Πράσινης Κάρτας, Αντασφαλιστική κάλυψη).
• Οργάνωση Τμήματος Διεθνών Ζημιών (Διορισμός ανταποκριτών – αντιπροσώπων ζημιών, Διακανονισμός Απαιτήσεων)
• Οργάνωση ως ασφαλιστής:
- απαιτήσεις κατοίκων εξωτερικού, από ζημία προκληθείσα από ελληνικό όχημα στο εξωτερικό
- απαιτήσεις κατοίκων εξωτερικού από ζημία προκληθείσα από ελληνικό όχημα στην Ελλάδα (4η Οδηγία)
• Οργάνωση ως διακανονιστής, ανταποκριτής και αντιπρόσωπος ζημιών αλλοδαπού ασφαλιστή
- ταυτόχρονος χειρισμός ζημιών με το σύστημα διεθνούς ασφάλισης & 4ης Οδηγίας

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εμπεριέχει πρακτικά WORKSHOPS και Παραδείγματα διακανονισμού διασυνοριακών ζημιών, καθώς και σενάρια ατυχημάτων.

Επίσης, πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο των Ειδικών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και των Υπηρεσιών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης. 

Εισηγήτριες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

• H κα Φωτεινή Αβραμούδα, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και Δικαστικών Διαφορών.
• H κα Αγγελική Αγγελοπούλου, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και διαχείρισης της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας Αυτοκινήτων.
• Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η κα Άννα Κωνσταντίνου, Νομικός, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok