Β΄ Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕΥ ο Νίκος Ζάχος

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 17:32
Β΄ Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕΥ ο Νίκος Ζάχος

Mε μία παρουσία από την ασφαλιστική αγορά σχηματίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ).

Ο κ. Νίκος Ζάχος (Μέλος του Δ.Σ. και ΔιευθυντήςΔιοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική») εκλέχθηκε Β΄ Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (πρώην ΣΕΔΥΚΑ) περιλαμβάνει τις ΑΕΕΔ (Α.Ε. Επενδυτικής Διαμεσολάβησης) και μέρος των ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών).

Οι κυριότεροι στόχοι του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνουν την υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την εγχώρια κεφαλαιαγορά, την δυνατότητα ασφάλισης έναντι κινδύνων αφερεγγυότητας των εν λόγω εταιριών εναλλακτικά του συνεγγυητικού κεφαλαίου, καθώς και την ανάπτυξη του κλάδου με διεύρυνση των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok