ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 12:57
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων, που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

• Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων
• Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Anti-Money Laundering
• Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες
• Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
• Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους
• Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
• Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
• Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
• Γενικές υποχρεώσεις
• Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
• Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
• Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας 

• Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
• Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
• Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη
• Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
• Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
• Νομικά πρόσωπα
• Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
• Ύποπτες συναλλαγές
• Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
• Τήρηση Αρχείου
• Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης
• Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
• Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Τα προαναφερόμενα θέματα αναλύονται διεξοδικά στο θεσμικό τους πλαίσιο, αναπτύσσονται στο θεωρητικό τους υπόβαθρο και αφομοιώνονται δια κατάλληλης σειράς παραδειγμάτων και case studies, προς τον σκοπό της αποδοτικής εμπέδωσής τους και της χρηστικής εφαρμογής τους από το εκπαιδευτικό κοινό, στο περιβάλλον καθημερινής εργασίας του.

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok