Σε γερά «επενδυτικά χαρτιά» ποντάρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 19:21
Σε γερά «επενδυτικά χαρτιά» ποντάρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες

Έχει πολλές φορές επισημανθεί ότι ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης θεσμικός επενδυτής, με 14 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια.

Τελευταία απόδειξη της συμβολής του κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας είναι η δυναμική συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Briq Properties ΑΕΕΑΠ του Θεόδωρου Φέσσα. Συνολικά επιτεύχθηκε αύξηση ποσού 50 εκατ. ευρώ, στην οποία συμμετείχαν κατά 60% ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά Ταμεία. Η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε δεκάδες παρουσιάσεις προς τις επενδυτικές επιτροπές των σχετικών φορέων και τελικά κατάφερε να πείσει για τις προοπτικές της εισηγμένης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Στο πλαίσιο αυτό η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: «Η ανταπόκριση των υφισταμένων αλλά και των νέων μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της BriQ, ύψους 50 εκατ., ευρώ αποτελεί ορόσημο αλλά και σημαντική επιτυχία, καθώς συμμετείχαν στην αύξηση τόσο θεσμικοί επενδυτές όσο και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι συμμετείχαν Έλληνες επενδυτές και εγχώριοι θεσμικοί, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη τους. Ταυτόχρονα αισθανόμαστε αυξημένη ευθύνη να επενδύσουμε τα κεφάλαια αυτά δημιουργώντας αξία στους μετόχους μας».

Φυσικά αυτή δεν ήταν η μοναδική επένδυση του κλάδου. Οι επενδύσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της ασφαλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς έτσι διασφαλίζονται τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι μέχρι την στιγμή που οι υποχρεώσεις καθίστανται απαιτητές για την πληρωμή των αποζημιώσεων. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, καθιστώντας τον σημαντικό ρυθμιστή για την οικονομική ανάπτυξη.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αντιστοίχως τοποθετούνται και οι επενδύσεις τους. Η διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους συνεπώς συνδέεται στενά με ένα φάσμα μακροοικονομικών παραγόντων, όπως και τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι μακροοικονομικές εξελίξεις και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η νομισματική πολιτική, μπορεί να επηρεάσουν το διαθέσιμο ποσό για επένδυση, ενώ οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές επηρεάζουν άμεσα την αξία των μακροπρόθεσμων περιουσιακών τους στοιχείων.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 5,6% το 2016, φθάνοντας τα 10.098 δισ. ευρώ, ενώ το 2017 αυξήθηκαν περαιτέρω στα 10.154 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά σε αποθέματα ασφαλίσεων Ζωής. Το 2016, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ήταν ίσες με το 61,9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ η εκτίμηση για το 2017 ανέρχεται στο 63%.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok