ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 10:03
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, οργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) τη Δευτέρα και Πέμπτη, 9 και 12 Μαρτίου 2020, 16:00 – 19:20, στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Το σεμινάριο αναπτύσσει ενδελεχώς και διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα:

α) Έννοια HNWI, Ορισμός
β) Βλέποντας τον κόσμο από ψηλά (ανάλυση στατιστικών πληθυσμού έναντι πλούτου)
γ) Ανακαλύπτοντας την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης των πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας
δ) Ανάλυση ασφαλιστικών προϊόντων εν σχέσει με ανάγκες, όπως:
 Προσωπική ακίνητη περιουσία
 Προσωπική κινητή περιουσία
 Συλλογές (Collections)
 Καλές Τέχνες (Fine arts)
 Κοσμήματα (Jewelry)
 Ειδικές Συλλογές (Special collections «επώνυμου» οίνου, αυτοκινήτων antiques, φιλοτελισμού/ γραμματοσήμων,…)
 Γενική Προσωπική & Οικογενειακή Ευθύνη
 Πολυτελή Aυτοκίνητα

 Mega Yachts και Σκάφη Αναψυχής
 Αεροσκάφη
 Ταξιδιωτική Aσφάλιση
 Κάλυψη Απαγωγής και Λύτρων (K & R)
ε) VIP Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και Πρωτόκολλα Διαδικασιών (Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, Διαδικασίες Έκδοσης, Ανανέωσης και Αλλαγών, Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασίες Καταβολής Αποζημιώσεων)
στ) Εκτίμηση και Ανάληψη Κινδύνων, Underwriting και Risk Management
ζ) Επέλευση Ασφαλιστικών Κινδύνων
η) Marketing & Επικοινωνία
θ) Οφέλη υπέρ των VIP Πελατών και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής των VIP Ασφαλίσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του περιεχομένου και των εφαρμογών ανάπτυξης των VIP Ασφαλίσεων.
• Ειδικότερα, Underwriters Γενικών Ασφαλίσεων, Πραγματογνώμονες, Claims Managers και Claims Adjusters που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους σε ιδιαίτερους ασφαλιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι VIP Ασφαλίσεις.
• Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Μεγάλων Πελατών και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των VIP Ασφαλίσεων.
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των VIP Ασφαλίσεων κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
• Στελέχη Bancassurance και τραπεζών που εξειδικεύονται σε θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
α. Να αναλυθούν και να διασαφηνιστούν οι έννοιες High Net Worth Individual και Ultra-High Net Worth.
β. Να στοιχειοθετηθεί, κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, η προτεινόμενη νέα προσέγγιση πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και να αναδειχθούν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά της, έναντι της αντίστοιχης παραδοσιακής, τόσο υπέρ των VIP πελατών, όσο και υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.
γ. Να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί αποτελεσματική επιχειρηματολογία παρουσίασης των ενδεδειγμένων ασφαλιστικών λύσεων σε Πελάτες υψηλών προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, με «όχημα» τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των VIP Ασφαλίσεων.
δ. Να παρουσιαστούν, κατά τρόπο πειστικό, οι δυνατότητες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών υπέρ των πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας, μη περιοριζόμενων στην ασφάλιση, αλλά επεκτεινόμενων στην αποτελεσματική διαχείριση ιδιαίτερων ασφαλιστικών κινδύνων, προς όφελός τους.
ε. Να μεταλαμπαδευθούν τρόποι ανάληψης και εκτίμησης των ιδιαίτερων ασφαλιστικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι VIP Ασφαλίσεις, με έμφαση σε συστηματικές τεχνικές Risk Management.
στ. Να μελετηθούν οι κατάλληλες ενέργειες Marketing και Επικοινωνίας που ταιριάζουν στις VIP Ασφαλίσεις και στο οικονομικά εύρωστο πελατειακό κοινό, με προσδιορισμό του value proposition υπέρ του κοινού αυτού. 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Σωτηρία Μαράκη, Distribution Manager των Consumer Lines της AIG Greece, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτουσα σημαντική και πολυετή ασφαλιστική εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις των Εταιριών AIG Greece, Eurobrokers και ΓΕΝΚΑ. Ειδικότερα, διετέλεσε Head of Personal Property, South Zone, EMEA, και επικεφαλής του Κλάδου Private Client Group, Casualty Underwriter και Υπεύθυνη ανάπτυξης του κλάδου Περιβαλλοντικής Ευθύνης της AIG Greece, Product Specialist του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αστικής ευθύνης και Χρηματικών απωλειών των επιχειρηματικών κινδύνων της εταιρείας Eurobrokers και Στέλεχος του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης του Ασφαλιστικού Συγκροτήματος ΓΕΝΚΑ ΑΕ. Η κα Μαράκη διαθέτει Diploma in Insurance και Executive Diploma in Insurance Business Administration του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, έχει αναπτύξει αρθρογραφία επί θεμάτων Περιβαλλοντικής Ευθύνης και είναι τακτική εισηγήτρια του ΕΙΑΣ.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok