Θέμα: Το Ε.Ε.Α. παρεμβαίνει μετά από απαίτηση Επιμελητηρίων & Σωματείων για την προθεσμία επαναπιστοποίησης προς τον Υφ. Οικονομικών

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 17:45
Θέμα: Το Ε.Ε.Α. παρεμβαίνει μετά από απαίτηση Επιμελητηρίων & Σωματείων για την προθεσμία επαναπιστοποίησης προς τον Υφ. Οικονομικών

Λύση σε χιλιάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις απαιτούμενες από το νομοθετικό πλαίσιο ώρες εκπαίδευσης διεκδικεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μετά από ενημέρωση πολλών Επιμελητηρίων και Σωματείων Διαμεσολαβητών της χώρας.

Το Ε.Ε.Α. ζητεί εύλογη χρονική παράταση στη δυνατότητα επαναπιστοποίησης ώστε να ενεργήσουν ανάλογα όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έχουν συμπληρώσει τις υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση του Ε.Ε.Α. και το αίτημά του στους αρμοδίους να προβούν σε ανάλογους χειρισμούς, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν οι ακραίες συνέπειες για τους επαγγελματίες αυτούς και να συνεχίσουν να ασκούν απρόσκοπτα το επάγγελμά τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Ζαββό, στην οποία αναφέρει: 

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση πολλών Επιμελητηρίων της χώρας και Σωματείων Διαμεσολαβητών προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, υπάρχει αυτή την στιγμή ένας μεγάλος αριθμός ( κατ΄ εκτίμηση ξεπερνούν τους 2.500 πανελλαδικά) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και υπαλλήλων τους χωρίς να έχουν συμπληρώσει το σύνολο των ωρών επαναπιστοποίησης γνώσεων που απαιτεί το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Με δεδομένο ότι αναφερόμαστε στην 1η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης και ταυτόχρονα ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο θέτει την 31/3/2020 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στα κατά τόπους επιμελητήρια των σχετικών πιστοποιητικών επαναπιστοποιήσεων οι οποίες θα είχαν ολοκληρωθεί έως την 31/12/2019, καταθέτουμε αίτημα προς το Υπουργείο να δοθεί παράταση της δυνατότητας επαναπιστοποίησης έως την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας κατάθεσης (31/3/2020), προκειμένου οι επαγγελματίες του κλάδου και οι υπάλληλοί τους να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια της δυνατότητας να ασκούν το επάγγελμά τους.

Σχετικό νομικό πλαίσιο
• Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 45 / 21.11.2014 – ΦΕΚ 335 12/12/2014
• Ν 4583/2018 - ΦΕΚ 212 / 18/12/2018

(Σημειώσεις: Για τη διατήρηση του δικαιώματος άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης απαιτούνται – από την ΠΕΕ 45 / 21.11.2014 - 75 ώρες επαναπιστοποίησης για τα έτη 2015 έως και 2019. Δηλαδή 15 ώρες ανά έτος για τα 5 έτη, κατά το δυνατόν αναλογικά, για όσους είχαν αποκτήσει το σχετικό πιστοποιητικό γνώσεων ως την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΕΕ (12/12/2014).

Για όσους απέκτησαν μεταγενέστερα πιστοποιητικό γνώσεων απαιτούνται αναλογικά, 15 ώρες επαναπιστοποίησης ανά έτος, από την επόμενη χρονιά της πιστοποίησής τους.

Από τον ν.4583/2018 προκύπτει η ίδια απαίτηση από τη δημοσίευσή του (18/12/2018), χωρίς να καταργείται η ΠΠΕ, ανά έτος, άρα από το 2019.

Τα σχετικά αποδεικτικά επαναπιστοποιήσεων πρέπει να κατατεθούν ως 31/3/2020 στα αρμόδια Επιμελητήρια).

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ»

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok