ΕΙΑΣ: Νεότερα και περισσότερα προγράμματα επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 15:14
ΕΙΑΣ: Νεότερα και περισσότερα προγράμματα επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2020, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Προς τον σκοπό διευκόλυνσής τους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, κατά την αναγραφόμενη χρονική περίοδο.

Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

 Λήξη Προγραμμάτων: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ
 • Σχεδιασμός Ασφαλιστικών Λύσεων και Κατάρτιση Ασφαλιστικού Προγράμματος

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων για την Αποτελεσματική Επικοινωνία

Πιστοποιημένης διάρκειας επτά  (7) ωρών επανεκπαίδευσης

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον σας και να συμπληρώσετε έτσι, τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, κατά το έτος 2020, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής σας. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

β. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσής τους

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, case studies, ασκήσεων κατανόησης και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο εξεταστικό σκέλος των Προγραμμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης της επιλογής τους, χρειάζεται να υποβάλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, έως και την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 ή να συμπληρώσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η οποία εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μας. Ακολούθως, θα λάβουν ειδικό κωδικό πρόσβασής τους στα Προγράμματα της επιλογής τους και κατάλληλες οδηγίες ψηφιακής παρακολούθησής τους.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • € 30 ανά συμμετοχή ανά Πρόγραμμα

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok