ΤτΕ: Στα 19,51 εκατ. αυξήθηκε η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 15:01
ΤτΕ: Στα 19,51 εκατ. αυξήθηκε η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Στα 19,51 δισ. ευρώ αυξήθηκε στο τέλος του γ΄ τριμήνου η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έναντι 19,08 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,39 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 46 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 7,2% το γ΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 7,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12,44 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020, έναντι 12,15 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των τιμών τους, όσο και σε καθαρές αγορές τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 63,7%, αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2,87 δισ. ευρώ, έναντι 2,68 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 14,7% έναντι 14% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, κυρίως εξωτερικού αλλά και εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 595 εκατ. ευρώ, έναντι 599 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,2 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 226 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14,6 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 190 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισ. ευρώ. Το 72,3% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok