Προγράμματα επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το ΕΙΑΣ

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 11:35
Προγράμματα επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το ΕΙΑΣ

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2021, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning,:

 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A
 • Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα ως άνω Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης έχουν την έναρξή τους, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου
 • Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου
 • Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου
 • Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον σας και να συμπληρώσετε έτσι τις ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής σας. 

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok