Ευρωπαϊκή Πίστη: Νέα ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 15:38

Για τη δημιουργία 3 νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων στον Κλάδο Αυτοκινήτων με την ονομασία BASIC 100 PLUS, VIP 1 και VIP 2 καθώς και για τη δημιουργία νέου κωδικού κάλυψης Θραύσης Κρυστάλλων(συνεπεία ατυχήματος ή απόπειρας κλοπής) ενημερώνει τους συνεργάτες της η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Aναλυτικά η εγκύκλιος:

"ΘΕΜΑ: Νέα Ασφαλιστικά Προγράμματα Κλάδου Αυτοκινήτων

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε για τη δημιουργία 3 νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων στον Κλάδο Αυτοκινήτων με την ονομασία BASIC 100 PLUS, VIP 1 και VIP 2 καθώς και για τη δημιουργία νέου κωδικού κάλυψης Θραύσης Κρυστάλλων (συνεπεία ατυχήματος ή απόπειρας κλοπής) η οποία παρέχεται σύμφωνα με τον συνημμένο Ειδικό Όρο.

Παραθέτουμε Συνοπτικό Πίνακα Παροχών ως ακολούθως:

Νέα Ασφαλιστικά Προγράμματα Κλάδου Αυτοκινήτων

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Δίκτυο ευθύνης σας.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Εταιρία (Ασφαλιστής) καλύπτει τη θραύση κρυστάλλων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και μόνον (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωση) καθώς και τη θραύση των πλαϊνών κρυστάλλων συνεπεία απόπειρας κλοπής.

Το ασφαλιστικό ποσό φθάνει κατ’ ανώτατο όριο τα χίλια ευρώ (€ 1.000) κατά τροχαίο ατύχημα ή κατά συμβάν (απόπειρα κλοπής).

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώσει άμεσα την απόπειρα κλοπής στην Αστυνομία κα να προσκομίσει αντίγραφο της μήνυσης.

Η υποχρέωση της Εταιρίας (Ασφαλιστής) περιορίζεται μόνο στην αξία αντικατάστασης του ασφαλισμένου κρυστάλλου, εναπόκειται δε στην απόλυτη κρίση της να καταβάλει την αποζημίωση μετρητοίς ή να αντικαταστήσει το ή τα κρύσταλλα που έχουν υποστεί θραύση με άλλα ιδίας ποιότητας.

Αποζημίωση καταβάλλεται, μόνον και εφ’ όσον επισκευαστούν ή αντικατασταθούν τα κρύσταλλα και δεν πρόκειται για ολική καταστροφή του ασφαλισμένου οχήματος.

Σε περίπτωση θραύσης των κρυστάλλων και αποκατάστασής τους, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος καταβάλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την επανασφάλιση των αντικατασταθέντων κρυστάλλων. Δηλαδή το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσό της αποζημίωσης, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία (Ασφαλιστής) δεν ευθύνεται:

1. Για θραύση κρυστάλλων προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από τροχαίο ατύχημα.

2. Για θραύση κρυστάλλων μπροστινού ή/και οπίσθιου παρμπρίζ ή γυάλινης οροφής, συνεπεία απόπειρας κλοπής

3. Για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά του οχήματος μέχρι της επανατοποθέτησης των κρυστάλλων.

4. Για ζημιές ή έξοδα μετατόπισης ή επανεγκατάστασης πλαισίων ή ειδικών μηχανισμών και υλικών σε οχήματα cabrio καθώς και για τη δαπάνη που αντιστοιχεί σε κάθε πλαίσιο, ανταλλακτικό ή μηχανισμό, ακόμη και συνεχόμενο με τα κρύσταλλα.

5. Για θραύση προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία οφείλεται ήδη αποζημίωση από άλλη ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλιστηρίου.

6. Για θραύση φαναριών, καθρεπτών, πλαστικών παραθύρων, πλαστικών ηλιοροφών ή πλαστικών παρμπρίζ.

7. Από τις εξαιρέσεις του άρθρου 8 των Γενικών Όρων των συμπληρωματικών καλύψεων ισχύουν όσες αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 6, 7, 8 ,9, 10, 16, 18, 19 και 20.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8€ / ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 14.81€"

 

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok