Ατλαντική Ένωση: Νέες προτάσεις στην ασφάλιση drones

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 15:13
Ατλαντική Ένωση: Νέες προτάσεις στην ασφάλιση drones

Μεταξύ των χαρακτηριστικών της Ατλαντικής Ένωσης περιλαμβάνεται η επιθυμία της να βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα, ένα από τα οποία αφορά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ).

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα, καθότι, ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες σε διάφορους τομείς της Οικονομίας, ενώ δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο ότι τα drones αποτελούν για πολλούς ανθρώπους ένα πολύ ευχάριστο μέσο αναψυχής.

Πρόσφατα, σύμφωνα την Ελληνική Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τα drones κατηγοριοποιούνται πλέον με βάση την επικινδυνότητα που επιφέρει η χρήση τους, ανεξάρτητα από το εάν αυτή γίνεται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE), με υπαιτιότητα του χειριστή

Το συμβόλαιο της Ατλαντικής Ένωσης εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλά κεφάλαια κάλυψης (οριζόμενα από τη νέα Νομοθεσία) και συγκεκριμένα: 

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)               μέχρι €1.000.000

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)                      μέχρι €1.000.000

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                                        μέχρι €150.000

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας κατ' έτος                   μέχρι €1.000.000

Υποχρέωση ασφάλισης έναντι τρίτων προκύπτει τόσο στην περίπτωση που το drone χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς όσο και όταν η χρήση του είναι ιδιωτική αλλά το σκάφος έχει βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 4 κιλών

Με βάση τις ανωτέρω αλλαγές, η Ατλαντική Ένωση προχώρησε σε μια αναδιάρθρωση των ασφαλίστρων της ανά κατηγορία drone, ξεκινώντας από τα €80 για την Ανοιχτή Κατηγορία, €245 για την Ειδική και €295 για την Πιστοποιημένη.

Παράλληλα με τις νέες αυτές τιμές, σημαντική είναι η ευκολία πρόσβασης τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην αγορά της κάλυψης, μέσω του ευρύτατου Δικτύου έμπειρων Συνεργατών που διαθέτει η Εταιρία και με τη βοήθεια των προηγμένων ψηφιακών συστημάτων της Εταιρίας.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok