Το νέο ΔΣ της Intralot

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 20:54
Το νέο ΔΣ της Intralot

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 17.4.2019 παρέστησαν νόμιμα 32 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 59.692.280 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 156.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 38,03%.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαετή θητεία από 17.4.2019, αποτελούμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία, Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο-Στέργιο Μάνο του Νικολάου, Σωτήριο Φίλο του Νικολάου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και εκ των ως άνω εγκρίθηκε ο ορισμός ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Σωτήριου Φίλου, Αναστάσιου Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης.

Εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου και συμμόρφωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορίσθηκαν οι κ.κ. Σωτήριος Φίλος, ως Πρόεδρος και Αναστάσιος Τσούφης και Ιωάννης Τσουκαρίδης ως μέλη της.

3. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

4. Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 34 του Καταστατικού προς προσαρμογή του στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 έως 34 του Καταστατικού της εταιρείας προς προσαρμογή του στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, ανακοινώθηκε η εκλογή κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31ης Ιανουαρίου 2019 των κ.κ. Νικολάου Νικολακόπουλου του Ηλία και Χρυσοστόμου Σφάτου του Δημητρίου, ως μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κωνσταντίνου Κόκκαλη του Σωκράτη και Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου, καθώς και η εκλογή ως μέλους του Δ.Σ. του κ. Αλέξανδρου-Στέργιου Μάνου του Νικολάου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 1ης Μαρτίου 2019, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αντώνιου Κεραστάρη του Ιωάννη.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok