ΑΒΑΞ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021 19:18
ΑΒΑΞ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της από 24.06.2021 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω διοικητικό όργανο συγκροτήθηκε την 24.06.2021 σε σώμα ως εξής:

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος ,Εκτελεστικό Μέλος

2. Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

7. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούν τους όρους ανεξαρτησίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Σε συνέχεια απόφασης της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνεδρίασε και συγκροτήθηκε την 24.06.2021 σε σώμα ως εξής:

1. Χρίστος Σιάτης, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

2. Αικατερίνη Πιστιόλη, Μέλος [Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

3. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Μέλος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

«Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κος Χρίστος Σιάτης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης».

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok