Στις «Αττικές Εκδόσεις» το 100% της «Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.»

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021 17:45
Στις «Αττικές Εκδόσεις» το 100% της «Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.»

Την εξαγορά 153.430 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 33,5% στη θυγατρική της εταιρεία ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας NATRONA HOLDINGS LTD ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ».

Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», μετά την ως άνω εξαγορά, κατέχει πλέον το 100% της ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00 ευρώ), χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ. είναι η έκδοση του περιοδικού Harper's Bazaar και η λειτουργία και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας www.harpersbazaar.gr

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok