Jumbo: Αυξημένα έσοδα και κέρδη στο εννεάμηνο

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 14:06
Jumbo: Αυξημένα έσοδα και κέρδη στο εννεάμηνο

Σε 229,11 εκατ. ευρώ ανήλθαν το γ΄ τρίμηνο 2021 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021) οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, από 224,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2020), καταγράφοντας αύξηση κατά 2,1%, όπως ανακοινώθηκε. Για την περίοδο 1.1.2021 - 30.9.2021 οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo ανήλθαν σε 542,89 εκατ. ευρώ, από 503,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,87%.

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2021, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 88,01 εκατ. ευρώ, από 75,70 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 16,26%. Για την περίοδο 1.1.2021 - 30.9.2021 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 191,25 εκατ. ευρώ, από 157,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,74%, λόγω διαχείρισης των αποθεμάτων και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 79,23 εκατ. ευρώ, από 66,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 19,02%. Για την περίοδο 1.1.2021 - 30.09.2021 τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 164,12 εκατ. ευρώ, από 129,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,71%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα, με τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε 751,76 εκατ. ευρώ, από 665,15 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020.

Τον Οκτώβριο του 2021, με το νέο κύμα της πανδημίας να επηρεάζει σημαντικά τις βαλκανικές χώρες, οι πωλήσεις του Ομίλου διατήρησαν το θετικό πρόσημο, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 0,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων, καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέτρων.

Αντίθετα, τον Οκτώβριο του 2021 τα καταστήματα του Ομίλου στη Βουλγαρία κατέγραψαν μείωση κατά 23%, και στη Ρουμανία μείωση κατά περίπου 1,6%, παρά την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος του Ομίλου Jumbo στην πόλη Craiova. Η εμβολιαστική κάλυψη στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνει το πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι μεταβατικές κυβερνήσεις στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα Covid προβαίνουν σε σπασμωδικές κινήσεις επιβάλλοντας εξαιρετικά σκληρά μέτρα. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα για τον Νοέμβριο τη δραματική μείωση των πωλήσεων στη Βουλγαρία, με το ποσοστό να τείνει να διαμορφωθεί στο -40% περίπου, ενώ, αντίστοιχα, το ποσοστό μείωσης των πωλήσεων για τη Ρουμανία τείνει να διαμορφωθεί στο -20% περίπου.

Η πτωτική τάση του Νοεμβρίου για τις θυγατρικές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία προϊδεάζει δραματική μείωση και για τον Δεκέμβριο, καθώς δεν διαφαίνεται να διαφοροποιείται η κατάσταση μέχρι το τέλους του έτους, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο του ολικού lockdown στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο το σύνολο των καταστημάτων Jumbo λειτουργούν, σε αντίθεση με πέρυσι, όπου παρέμειναν κλειστά λόγω του lockdown κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους. Τον Νοέμβριο στην Ελλάδα επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο λιανεμπόριο, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τα Hyper Market. «Καθώς οδεύουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, η επιβολή τυχόν επιπλέον περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα έχει αρνητική επίδραση στις πωλήσεις» σημειώνει η εταιρεία.

«Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά συνεχώς την κατάσταση και προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον με: περιορισμούς στη λειτουργία του λιανεμπορίου που επιβάλλονται από τις κατά τόπους κυβερνήσεις για τον έλεγχο της πανδημίας τις τιμές της ενέργειας είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το κόστος των ναύλων να μην έχει αποκλιμακωθεί για χρονικό διάστημα σχεδόν έτους και πληθωριστικές πιέσεις που επιφέρουν σημαντική επίδραση στις τιμές αγοράς των προϊόντων. Είναι εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί αυτοί παράγοντες δεν αναμένονται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022.

H διοίκηση των Jumbo, σε αυτή τη συγκυρία, αντιστέκεται σθεναρά μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης, με πυλώνες: 1. Τη διαφύλαξη του μοντέλου της Jumbo απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά τη σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν και 2. να παραμένει πιστός/πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή κάθε χρόνο, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι καταβλήθηκε στους μετόχους-συνεταίρους της εταιρείας με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσό μικτό 0,30 ευρώ ανά μετοχή ως μέρισμα. Κατά συνέπεια, αθροιζόμενο με το ήδη καταβλημένο τον Ιούλιο του 2021 ποσό 0,47 ευρώ /μετοχή μικτό, το συνολικό μικτό ποσό που καταβλήθηκε στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021 ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok