ΕΥΑΘ: Αύξηση 2,38% του κύκλου εργασιών το 2021

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 12:29
ΕΥΑΘ: Αύξηση 2,38% του κύκλου εργασιών το 2021

Υψηλές λειτουργικές επιδόσεις και ταυτόχρονα υψηλό ενεργειακό κόστος παρουσίασε ο όμιλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την οικονομική χρήση του 2021.

Και το 2021, παρά τις αντιξοότητες από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, οι λειτουργικές επιδόσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. υπήρξαν εξαιρετικές, η εισπραξιμότητά της ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά, χάρη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την προβλεψιμότητα στη διαχείριση των κινδύνων.

Για τα επόμενα έτη προβλέπεται απορρόφηση και ισοστάθμιση μεσοπρόθεσμα του υψηλού ενεργειακού κόστους, παράλληλα με υπεύθυνη, βιώσιμη ανάπτυξη, με έργα ενεργειακής εξισορρόπησης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ειδικότερα:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 73.626 χιλ. έναντι € 71.911 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2,38%, λόγω της αύξησης των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 23.077 χιλ. έναντι € 27.622 χιλ. το 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 16,46 %, λόγω των αυξημένων εξόδων της σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης ΕΕΛΘ) και του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 15.753 χιλ. έναντι € 16.725 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 5,81 %. 

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.335 χιλ. έναντι € 11.881 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,59 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 20.971 χιλ. έναντι € 22.607 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 7,24 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 91.305 χιλ. έναντι € 81.916 χιλ. αυξημένα κατά 11,46 %. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2021 σε € 189.253 χιλ.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok