ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 12:57
ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ απόφαση με αριθ. 139/22.11.2022 , καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15a, 17, 18, 18a και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. , προσθήκη άρθρου 18β επ’ αυτού και Κωδικοποίησή του.
2. Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.
3. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
4. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok