Ανάκληση αδείας της αντασφαλιστικής Trust Re στην Κύπρο

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 13:23
Ανάκληση αδείας της αντασφαλιστικής Trust Re στην Κύπρο

Στην ανάκληση αδείας της αντασφαλιστικής Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. στην Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 153(1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 έως 2021 («ο Νόμος»), η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με απόφασή της ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών της πιο πάνω εταιρείας με αριθμό 141, από τις 19/10/2021, με βάση το άρθρο 151(1)(β) του Νόμου, εφόσον η εταιρεία παραιτήθηκε ρητά από αυτήν.

Η εταιρεία είναι αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Κύπρο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(2) του Νόμου, η ανάκληση της άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Νόμου δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της.

Η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με βάση τις εξουσίες που της παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 151(5) του Νόμου, για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των δικαιούχων και των αντισυμβαλλομένων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, έκρινε απαραίτητο να παραχωρήσει στην εταιρεία ειδική άδεια, κατά τον καθορισμένο τύπο Ε.Α.14, αποκλειστικά για τη συνέχιση των σε ισχύ υφιστάμενων συμβολαίων, το διακανονισμό των εκκρεμουσών απαιτήσεων και για να συνεχίσει να εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή ασφάλιστρα και να ικανοποιεί τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, κατά το συνήθη τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.

Τώνια Τσαγγάρη Αν. Έφορος Ασφαλίσεων 19/10/2021»

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok