Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ: Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2021-2022

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 13:41
Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ: Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2021-2022

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/∆οµών, προς διευκόλυνση - ενημέρωση των ωφελούμενων – κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

Καλεί:

- Τους Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
- Τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και
- Τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.µεΑ.)

να δηλώσουν συµµετοχή στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης µέχρι τις 30/6/2021, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε Βρέφη, Προνήπια, Παιδιά και Άτομα µεΑ των ωφελούμενων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (vouchers), εάν επιθυμούν να εµφανίζονται στον αρχικό Ενδεικτικό Κατάλογο Φορέων / ∆οµών.

Η συµµετοχή είναι δυνατή και µετά την ανάρτηση του αρχικού Ενδεικτικού Πίνακα, και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά όχι αργότερα από τις 2/5/2022.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς µε τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατά την είσοδό τους στην ειδική εφαρμογή, θα µπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων / ∆οµών, ακολουθώντας τις αντίστοιχες Οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok