Τράπεζα της Ελλάδος: Σημαντική βελτίωση το 2017 της κερδοφορίας των εισηγμένων στο Χ.Α.

Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 10:02
Τράπεζα της Ελλάδος: Σημαντική βελτίωση το 2017 της κερδοφορίας των εισηγμένων στο Χ.Α.

Σημαντική βελτίωση σημείωσε το 2017 η κερδοφορία των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ευνοημένη από το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον και την αύξηση των εξαγωγών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 135 εισηγμένων επιχειρήσεων σε ενοποιημένη βάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,2%, λόγω κυρίως της επίδοσης των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,2%, εξαιτίας κυρίως της σημαντικής μείωσης των χρηματοοικονομικών καθαρών εξόδων κατά 4,6% και παρά τη μείωση των μικτών κερδών κατά 2%.

Κατά συνέπεια, το περιθώριο καθαρού κέρδους αυξήθηκε στο 5,1% το 2017 από 4,4% το 2016, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε στο 17,5% το 2017 από 18,6% το 2016.

Ως συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας, βελτιώθηκε η αποδοτικότητα τόσο των ιδίων κεφαλαίων (από 6% το 2016 σε 7,2% το 2017) όσο και των συνολικών κεφαλαίων (από 2,2% το 2016 σε 2,6% το 2017).

Η δανειακή επιβάρυνση (ξένα προς ίδια κεφάλαια) παρέμεινε σταθερή στο 1,7, καθώς η αύξηση του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (8,3% σε σχέση με το 2016) αντισταθμίστηκε από τη μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και των λοιπών υποχρεώσεων.

Σε κλαδικό επίπεδο, το περιθώριο καθαρού κέρδους βελτιώθηκε στη βιομηχανία (3,7% από 2,4% το 2016) και στις υπηρεσίες (5,0% από 4,3% το 2016), ενώ παρέμεινε σταθερό στο εμπόριο (7,2%).

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok