Ενεργοποιείται το Ταμείο Εγγυοδοσίας για δάνεια σε ΜμΕ με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 10:34
Ενεργοποιείται το Ταμείο Εγγυοδοσίας για δάνεια σε ΜμΕ με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας προχωρεί άμεσα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του οποίου θα χορηγούνται επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο αναμένεται εντός των ημερών να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το υπουργείο. Θα διαθέσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ για τα δάνεια, εκ των οποίων 100 εκατ. από τους πόρους του ΕΣΠΑ.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, το ΕΤαΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας και από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια. Σημειώνεται ότι το ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το 70% - 80% των δανείων.

Προκειμένου να εισαχθεί κάποια ΜμΕ στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝEΚ. Σημειώνεται ότι τα δάνεια θα μπορούν να εκταμιεύονται άπαξ ή σταδιακά, ενώ το μέγιστο ύψος τους θα καθοριστεί από το ΕΤαΕ και τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, λόγω του ότι οι εγγυήσεις παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος, θα έχει ως αποτέλεσμα αυτές με τη σειρά τους να χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Σημειώνεται ότι ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δημιουργηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία κ.ο.κ., ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε και στη χώρα μας αντίστοιχο Ταμείο, με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok