Πρόστιμα σε Eurobank και Μοτοδυναμική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 19:48
Πρόστιμα σε Eurobank και Μοτοδυναμική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 948η/18.3.2022 συνεδρίασή
του αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για
παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 3
του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης μεταβολής του ποσοστού
συμμετοχής μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., καθολική
διάδοχο της εταιρίας GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ, για παράβαση των υποχρεώσεων
γνωστοποίησης που προβλέπονται από προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 3 του ν.
3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής
μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας GRIVALIA PROPERTIES
AΕΕΑΠ.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok