Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» σε Premia Properties για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ και πρόστιμο στην INDEX ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ

Τρίτη, 05 Απριλίου 2022 20:51
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» σε Premia Properties για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ και πρόστιμο στην INDEX ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 949η/5.4.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρία «PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (LEI 213800MU91F1752AVM79), για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως
οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 1, περ. (β)) και του άρθρου 6 (παρ. 3 ) του ν.4209/2013, υστέρα από την μετατροπή της από Α.Ε, σε A.E.E.A.Π. με την επωνυμία «PREMIA
ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 2.000 στην εταιρία «INDEX ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ» (LEI 2138005FNRAE83OSXP84) για την παράβαση του άρθρου 94 (παρ. 1) του ν. 4514/2018 και του άρθρου 21 (παρ. 4) του Κανονισμού ΕΕ. 565/2017, λόγω
καθυστέρησης υποβολής οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok