Δράση 47,6 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων

Τρίτη, 24 Μαΐου 2022 15:04
Δράση 47,6 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων

Με ποσό, ύψους 47,656 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν 3.220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-45 ετών.

Σχετική δράση ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου από το ΕΣΠΑ και θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν 3.000 νέες επιχειρήσεις στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας, καθώς και 220 νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε λόγω της απολιγνιτοποίησης της περιοχής και για να λειτουργήσει ως πιλότος για τη διευρυμένη υλοποίηση της δράσης στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε Μετάβαση της χώρας. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, ενώ έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία, ενώ πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013). Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικά ωφελούμενων νέων επιχειρήσεων θα είναι συγκριτική.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok