ΥΓΕΙΑ: Μεταβιβάστηκε το 100% στη Hellenic Healthcare

Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 17:28
ΥΓΕΙΑ: Μεταβιβάστηκε το 100% στη Hellenic Healthcare

Ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ κατέχει πλέον η Hellenic Healthcare, ήτοι συνολικά 305.732.436 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στις 8 Απριλίου 2019 ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Hellenic Healthcare στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 8.566.007 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς που ασκήθηκε δυνάμει της από 2/840/15.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok