Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Κατά 123% αυξήθηκαν τα EBITDA στο α΄ εξάμηνο

Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 20:15
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Κατά 123% αυξήθηκαν τα EBITDA στο α΄ εξάμηνο

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου 6μηνου για τη χρήση του 2021.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και παρουσιάζουν μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: των στοχευμένων στρατηγικών κινήσεων ανάπτυξης του Ομίλου, αλλά και της σημαντικής βελτίωσης της πορείας της ελληνικής οικονομίας, καθώς το περσινό 6μηνο είχε επηρεαστεί αρνητικά πολύ περισσότερο από την πανδημία του Covid19. Ειδικότερα:

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό ευρώ 114.606 χιλ., έναντι ποσού ευρώ 90.258 χιλ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19.087 χιλ. έναντι ποσού 8.558 το διάστημα του 2020 σημειώνοντας αύξηση 123 %.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό ευρώ 7.879 χιλ., έναντι ζημίας ευρώ 277 χιλ. του Α΄ Εξαμήνου του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 58.390 χιλ. έναντι ευρώ 25.510 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου μειώθηκε κατά 5% ή ευρώ 5.535 χιλ. και διαμορφώθηκε στα ευρώ 98.867 χιλ. από ευρώ 104.402 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πρόσφατα, ο Όμιλος μας προέβη στην υπογραφή του νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 100.290 χιλ. Το νέο Ομολογιακό Δάνειο προβλέπει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026 με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Τέλος, ο Όμιλος προχωρεί συστηματικά το μακροπρόθεσμο επενδυτικό του πλάνο συνολικού ύψους 50 εκ ευρώ το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς καθώς και κτιριακές επεκτάσεις στα νοσοκομεία του Ομίλου. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, έχει ξεκινήσει η ανέγερση νέου συγκροτήματος γραφείων ιατρών, ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου καθώς και σχολής νοσηλευτικής.

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το 6μηνο της τρέχουσας χρήσης επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές του Ομίλου τόσο για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης όσο και για τα επόμενα χρόνια.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok