Νόμος Αυθαιρέτων: Τι προβλέπουν οι τελικές ρυθμίσεις

Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 12:37

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο πέμπτος κατά σειρά νόμος που επιχειρεί να βάλει τάξη στην αυθαίρετη δόμηση. Ένα από τα σημεία του, το οποίο διαφοροποιεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τα προηγούμενα, είναι ότι αφήνει «παραθυράκια» νομιμοποίησης κτισμάτων ακόμα και αν έχουν κριθεί αμετάκλητα ως αυθαίρετα. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο υπό τέσσερις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που συναρτώνται με επιλήψιμη συμπεριφορά της υπηρεσίας και όχι του πολίτη. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής:
α) η περίπτωση που ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής, επειδή κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις που αποτέλεσαν το κατά το χρόνο έκδοσης αυτής νόμιμο έρεισμά της, π.χ. κρίση περί αντισυνταγματικότητας της διατάξεως σύμφωνα με την οποία παραχωρείτο σε κοινή χρήση εδαφική λωρίδα για τη σύνδεση με κοινόχρηστο δίκτυο βάσει της οποίας εξεδόθησαν πλήθος οικοδομικών αδειών ανά την επικράτεια
β) η περίπτωση όπου η πολεοδομική υπηρεσία εφάρμοσε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας διατάξεις που εκ των υστέρων κρίθηκαν ότι δεν ίσχυαν (οικοδομικές άδειες στη νήσο Σύρο)
γ) η περίπτωση κατά την οποία δεν παραβιάζονταν οι κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας διατάξεις, αλλά η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για λόγο άσχετο με την τήρηση των ουσιαστικών πολεοδομικών διατάξεων π.χ. αναρμοδιότητα οργάνου που εξέδωσε βεβαίωση ή δικαιολογητικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της οικοδομικής άδειας
δ) η περίπτωση όπου η διαπιστωθεισα πλημμέλεια που οδήγησε στην ακύρωση της οικοδομικής άδειας αφορά σε παράλειψη ενέργειας ή σφάλμα της πολεοδομικής υπηρεσίας, όπως π.χ. η υπογραφή της οικοδομικής άδειας από μη εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.
Υπενθυμίζουμε ότι με το νέο νόμο αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του επιβαλλόμενου προστίμου από 80 σε 100 και ότι όλα τα παράβολα έχουν μειωθεί στο μισό, πλην της τελευταίας κατηγορίας η οποία μένει ως έχει. Συγκεκριμένα­, τα πρόστιμα έχουν ως εξής: 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ., 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ., 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok