Στο 25,36% το ποσοστό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην Creta Farms

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 13:05
Στο 25,36% το ποσοστό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην Creta Farms

H Creta Farms, σε συνέχεια της από 09.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 01/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, τροποποιητική της οποίας υποβλήθηκε στο ΧΑΑ στις 9/10/2019, γνωστοποιεί ότι:

Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 25,36% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 8.000.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω υπογραφής της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Συνέπεια του ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου "Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων" ανέρχεται σε 25,36% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok