Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές το 2022

Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2022 15:41
Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές το 2022

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται το 2022 να συνεχίσει την ισχυρή της δυναμική, έστω και με ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με τον πληθωρισμό να παραμένει στο επίκεντρο, εκτιμούν μεταξύ άλλων οι αναλυτές Πάνος Ρεμούνδος, Μαρία Κουτουζή, Ιωάννης Κουραβέλος, CFA, Κων/νος Αναθρεπτάκης και Νικόλαος Σακαρέλης της Alpha Bank, αποτυπώνοντας τις εκτιμήσεις τους για το επενδυτικό τοπίο της νέας χρονιάς που μόλις έχει ανατείλει.

Όπως σημειώνουν, το 2022 αναμένεται αύξηση των αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και απόσυρσης της στήριξης Κεντρικών Τραπεζών, ενώ η ισχυρή εταιρική κερδοφορία και η ικανοποιητική ανάπτυξη υποστηρίζουν τις μετοχικές αγορές, με το δολάριο να ευνοείται βραχυπρόθεσμα βάσει της εκτίμησης ότι η Fed θα προβεί σε δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2022.

Η παγκόσμια μετοχική αγορά παραμένει ανθεκτική και σχετικώς ελκυστικότερη έναντι της ομολογιακής, καθώς τα εκτιμώμενα κέρδη 12 μηνών του παγκόσμιου μετοχικού δείκτη έχουν αυξηθεί σε ιστορικό υψηλό και η απόδοση στη λήξη του παγκόσμιου ομολογιακού δείκτη (IG) παραμένει σχετικώς χαμηλή.

Ο δείκτης αποτίμησης οικονομικής αξίας/προσδοκώμενης λειτουργικής κερδοφορίας (EV/EBITDA) του Χρηματιστηρίου της Αθήνας παραμένει σε ελκυστικότερο επίπεδο (7) έναντι του δείκτη αναδυόμενων αγορών (9), με την τιμή/λογιστική αξία του Γενικού Δείκτη να είναι σχετικώς ελκυστική (χαμηλότερη της μονάδας). Στήριξη αναμένεται να παρέχει στις ελληνικές μετοχές και η αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται υψηλή (άνω του 5%) το 2022.

Προτιμήσεις κλάδων

Η μεσοπρόθεσμη τάση ενίσχυσης της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς αναμένεται να συμβαδίσει με συνέχιση της ανοδικής τάσης για τον τεχνολογικό δείκτη, χωρίς να αποκλείεται βραχυπρόθεσμη αποκόμιση κερδών. Υποστηρικτικός παράγοντας για τον χρηματοοικονομικό κλάδο τα υψηλά εκτιμώμενα μερίσματα. Σχετικώς ισχυρή η δυναμική της υγείας, καθώς αποτελεί κλάδο με αμυντικά χαρακτηριστικά, εν μέσω εξάπλωσης της πανδημίας.

Οι κλάδοι ενέργειας και αγοράς ακινήτων εμφανίζουν παραπλήσια συνολική απόδοση, ενώ σε περίπτωση που οι αποδόσεις στη λήξη ομολόγων δεν εμφανίσουν υπερβολική αύξηση, είναι πιθανή η διατήρηση ανοδικής τάσης για τον κλαδικό δείκτη ακινήτων.

Ο παγκόσμιος δείκτης ενέργειας εμφανίζει ελκυστική τιμή/αναμενόμενα κέρδη 12 μηνών (9 φορές), ωστόσο προβληματίζει η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της τιμής πετρελαίου.

Ισοτιμία ευρώ/δολάριο

Η διαφορά στα επίπεδα πληθωρισμού ΗΠΑ - Ευρωζώνης και η προοπτική ταχύτερης απόσυρσης της αγοράς περιουσιακών στοιχείων από τη Fed ευνοούν το δολάριο βραχυπρόθεσμα. Στο βασικό σενάριο, η υπεροχή του δολαρίου αναμένεται να συνεχιστεί. Μεσοπρόθεσμα πάντως, καθώς η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε ωριμότερο στάδιο του οικονομικού κύκλου με αυξημένα επίπεδα χρέους, το ευρώ πλεονεκτεί έναντι του δολαρίου. Τεχνικά, η στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των $1,1050 και $1,0900, ενώ αντίσταση στο επίπεδο των $1,1400 και $1,1600.

Χρυσός-Πετρέλαιο

Η προοπτική αύξησης του ρυθμού απόσυρσης των αγορών περιουσιακών στοιχείων από τη Fed και το επίπεδο των πραγματικών αποδόσεων στη λήξη των ομολόγων καθιστούν τους αναλυτές της τράπεζας επιφυλακτικούς για την τιμή του χρυσού το επόμενο διάστημα.

Στο βασικό σενάριο, στο οποίο το στέλεχος Όμικρον έχει περιορισμένη επίπτωση στην οικονομική δραστηριότητα, οι τιμές του πετρελαίου βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά, καθώς η ζήτηση αναμένεται να υποχωρήσει μετά το α΄ τρίμηνο του 2022. Στη συνέχεια, και με δεδομένη τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων οικονομικής στήριξης Κεντρικών Τραπεζών και την ωρίμανση του σταδίου του κύκλου των περισσότερων ανεπτυγμένων οικονομιών, η τιμή αναμένεται να κινηθεί διορθωτικά.

Θεματικές επιλογές

Αναμένεται επιτάχυνση των μεγα-τάσεων και των υπεύθυνων επενδύσεων. Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας (υπολογιστικό νέφος, blockchain, fintech) και η ολοένα αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε αρκετούς τομείς της καθημερινότητας έχουν ενισχύσει τη σημασία της κυβερνοασφάλειας κυβερνοανθεκτικότητας.

Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν στόχο επιχειρήσεις, κυβερνητικές δομές, δίκτυα υποδομών, τραπεζικούς λογαριασμούς, κοινωνικά δίκτυα με σκοπό τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους είτε με επιδίωξη να βλάψουν τον στόχο επίθεσης. Η κυβερνοασφάλεια μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας στα δεδομένα και πληροφορίες.

Ο δείκτης Nasdaq CTA Cybersecurity Index παρουσιάζει ενίσχυση 20% περίπου τους τελευταίους 12 μήνες, με αρκετές εταιρείες να εμφανίζουν «απαιτητικές» αποτιμήσεις (τιμή/αναμενόμενα κέρδη 12 μηνών περί τις 38 φορές), οι οποίες ωστόσο μπορούν να δικαιολογηθούν από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης (εκτιμώμενη αύξηση κερδοφορίας 2021: 128%). Η διόρθωση του δείκτη από το υψηλό του (12/11/2021: 2.677,65) προσφέρει ένα ελκυστικότερο σημείο εισόδου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από έλλειψη ημιαγωγών λόγω της ζήτησης που ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά. Οι ανισορροπίες στην αγορά ξεκίνησαν την περασμένη άνοιξη όταν οι κυρώσεις της κυβέρνησης ΗΠΑ στην κινεζική Huawei απορρύθμισαν την αγορά.

Στη συνέχεια, η πανδημία ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να εργαστούν από το σπίτι, αυξάνοντας τις παραγγελίες για προσωπικά ηλεκτρονικά είδη, τα οποία λειτουργούν με μικροεπεξεργαστές, εκτοξεύοντας τη ζήτηση. Παράλληλα, τα προβλήματα στη λειτουργία των κατασκευαστικών εταιρειών λόγω περιορισμών στην κινητικότητα και στην εφοδιαστική αλυσίδα επιδείνωσαν τις δυσχέρειες στην πλευρά της προσφοράς.

Οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τον κλάδο, παρότι η αύξηση της ζήτησης δεν οφείλεται σε έλλειψη πρώτων υλών (πυρίτιο).

Το εύρος χρήσης των ημιαγωγών σε πλήθος τομέων της οικονομίας (αυτοκινητοβιομηχανίες, τεχνολογία, ηλεκτρικά είδη, ενέργεια κ.λπ.) και η ανάγκη κεφαλαιουχικών δαπανών για την ενεργοποίηση μονάδων παραγωγής σε Ασία και ΗΠΑ συνάγουν πως η ζήτηση μεσοπρόθεσμα θα παραμείνει ιδιαιτέρως ισχυρή. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο δείκτη κερδών/μετοχή για τα επόμενα δύο χρόνια 18,7 φορές.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok