Eurobank: Στα 424 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 2021

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 17:01
Eurobank: Στα 424 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 2021

Καλύτερα των αρχικών προσδοκιών, σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το σύνολο του 2021.

Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €900 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €424 εκατ. το 2021, με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 8,2%. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε από 14,0% το 2020 σε 6,8% το 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η ελληνική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη.

Επίσης, οι κεφαλαιακοί δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο του αναμενομένου, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές "Mexicο", "Wave" και "Triangle". Κατά συνέπεια, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,8%7 και ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή των όρων της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 13,6%7, έναντι πρόβλεψης 12,8%.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε €1.321 εκατ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 2,03% το 2020.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €456 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2021, έναντι 58 μονάδων βάσης το 2020.

Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,5% σε €1.776 εκατ. το 2021. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε €128 εκατ. το 2021, από €439 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από κέρδη ομολόγων. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% σε €1.904 εκατ. το 2021.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% στα €876 εκατ. με τον δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σταθερά κάτω του 50% στο 46,0%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα €900 εκατ.

Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 21,1% το 2021 σε €1.028 εκατ., λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €418 εκατ. το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 111 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, καθώς ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν σημαντικά χαμηλότερος του αναμενομένου.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% έναντι του 2020 σε €482 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €585 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €424 εκατ. το 2021.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €148 εκατ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε €259 εκατ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,0% σε €186 εκατ. το 2021.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,8% στο τέλος του 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά €2,9 δισ. το 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 69,2%.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,5% και 16,8% στο τέλος του 2021, αυξημένοι κατά 60 και 50 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του 2020. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 160 μονάδες βάσης το 2021 και διαμορφώθηκε σε 13,6%8, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης του αναμενομένου κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές "Mexicο", "Triangle" και "Wave".

Η δεσμευτική συμφωνία με την Worldline B.V. για την πώληση 80% των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (Project "Triangle") συνεισφέρει θετικά 80 μονάδες βάσης στο δείκτη κεφαλαίων και η συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους €1,7 δισ. (Project "Wave") συνεισφέρει 40 μονάδες βάσης. Η σημαντική μείωση των NPEs το 2021 σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων οδήγησαν στη βελτίωση του δείκτη Texas από 63% το 2020 σε 36% το 2021.

Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €39,9 δισ. στο τέλος του 2021.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €7,8 δισ. το 2021. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά σε ετήσια βάση κατά €1,5 δισ. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €40,8 δισ. στο τέλος του 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,4 δισ., τα στεγαστικά σε €10,1 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,2 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €5,9 δισ. το 2021. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €40,6 δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €12,6 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,2%, από 79,1% το 2020. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 152,4% το 2021, από 123,7% το 2020.

Φ. Καραβίας: Χρονιά ορόσημο για τη Eurobank το 2021

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2021, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας δήλωσε:

«Το 2021 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τη Eurobank. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τo σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού, γίναμε η πρώτη συστημική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη NPEs στο 6,8%, κάτι που αποτελεί σημείο καμπής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από 10 και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε να επιτυγχάνουμε θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών μας, η οποία περιλαμβάνει νέες εκταμιεύσεις δανείων 7,8 δισ. ευρώ και αύξηση καταθέσεων κατά 5,9 δισ. ευρώ έναντι του 2020, οδήγησε τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4% το 2021. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας και κεφαλαιακά θετικών συναλλαγών, η κεφαλαιακή μας βάση ενισχύθηκε περαιτέρω στο 16,8%.

Η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της. Καθώς τα γεγονότα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οποιαδήποτε αξιολόγηση των συνεπειών τους είναι πρόωρη. Ωστόσο, για την Ελλάδα, αυτό είναι το τρίτο κύμα μιας δυσμενούς συγκυρίας, μετά από την μακρά οικονομική κρίση και την πανδημία. Είναι νωρίς ακόμη για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, για την οποία ένα έτος εντυπωσιακής ανάκαμψης έθεσε τα θεμέλια για την έναρξη ενός κύκλου ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, τα θεμελιώδη μεγέθη για την επικράτηση του θετικού σεναρίου εξακολουθούν να ισχύουν: η ύπαρξη ενός φιλικού για επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ένας σταθερός οδικός χάρτης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν το NextGenEU και λοιπούς πόρους από την ΕΕ. Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αναταραχής είναι πιθανό να μετριαστούν με συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη και με την πανδημία.

Οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε μια οικονομική ανάκαμψη που θα βασίζεται στις επενδύσεις, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια δεκαετία απομόχλευσης. Πιστεύουμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε θέση ισχύος, ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Η κερδοφορία μας θα στηριχτεί στην αύξηση των δανείων, στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες, όπου έχουμε ηγετική θέση, στη συγκράτηση του κόστους, με το επιχειρηματικό μας μοντέλο να μετατοπίζεται από τη διαχείριση, το "run the bank", στην ανάπτυξη, το "grow the bank" με αιχμή τις επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογίες.

Ταυτόχρονα, παραμένει ισχυρή η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, που μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ευημερία στις χώρες και τις κοινωνίες που υπηρετούμε».

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok