Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 2/3 η νέα ΓΣ για την ακύρωση ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021 17:13
Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 2/3 η νέα ΓΣ για την ακύρωση ιδίων μετοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαική Πίστη την Τρίτη 02/03/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις.

Τα θέματα αναλύονται παρακάτω:

Θέμα 1ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των 910.316 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (€ 573.499,08), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok