Δημ. Γαβαλάκης για IDD: «Η Οδηγία αναβαθμίζει την αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης»

Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 14:43

Μια νέα σελίδα γυρίζει από 1ης Οκτωβρίου 2018 για τον ασφαλιστικό κόσμο, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να αρχίσει η εφαρμογή της Οδηγίας IDD. Οι αλλαγές που επέρχονται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, οι νέοι κανόνες και κυρίως ο τρόπος που θα επηρεάσουν τους καταναλωτές, είναι πλέον το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, εξηγεί στην «Οικονομική Ασφαλιστική» όλες τις παραμέτρους ενός αρκετά περίπλοκου, αλλά τελικά αναγκαίου μέτρου.

- Τι ακριβώς σημαίνει για τον κλάδο η συγχώνευση ασφαλιστικών συμβούλων και πρακτόρων από 1ης Οκτωβρίου;

Όντως η συγχώνευση ασφαλιστικών συμβούλων και πρακτόρων ασφαλίσεων δείχνει μία σημαντική αλλαγή. Παρότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν τέθηκε στo πλαίσιo της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από τον χώρο της διαμεσολάβησης, οφείλω να πω ότι έχει λογική βάση. Στο σχέδιο νόμου, που είναι πια σε δημόσια διαβούλευση, ο καθένας μπορεί να δει τον ορισμό του πράκτορα ασφαλίσεων, ο οποίος είναι ανάλογος αυτού που ισχύει ως σήμερα, και θα διαπιστώσει ότι η ενσωμάτωση του ασφαλιστικού συμβούλου σε αυτήν την κατηγορία βελτιώνει τη νομική βάση του ρόλου του. Προσωπική μου, λοιπόν, εκτίμηση είναι ότι η επόμενη μέρα θα είναι ίδια για τους επαγγελματίες που ανήκουν στις δύο κατηγορίες σε ό,τι αφορά την επαγγελματική τους λειτουργία.

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε κάτι που φάνηκε να δημιουργεί σύγχυση στους συναδέλφους. Η έννοια- της αποκλειστικότητας σε μία συνεργασία προσδιορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ διαμεσολαβητή και ασφαλιστικής εταιρείας, και είναι ανεξάρτητη της ιδιότητας του ασφαλιστικού συμβούλου ή του πράκτορα ασφαλίσεων. Κατά συνέπεια, όποιος μέχρι σήμερα λειτουργούσε αποκλειστικά, με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να δουλεύει και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και αντίστοιχα όποιος νέος εισέρχεται στο επάγγελμα θα μπορεί να επιλέγει αν θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά για μία εταιρεία ή στο ανεξάρτητο δίκτυο.

- Η διαφορά για τους ασφαλισμένους ποια είναι; Πώς ακριβώς επηρεάζονται από την αλλαγή αυτή; 

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, καθώς αναδεικνύει και την αιτία της συζήτησης για την επικείμενη- συγχώνευση. Μια από τις βασικές στοχεύσεις της Οδηγίας είναι η εξασφάλιση διαφάνειας στην ενημέρωση- του Καταναλωτή σε κάθε στάδιο, άρα και στο προσυμ-βατικό, της επαφής του με οποιοδήποτε διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων, επομένως και με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Όταν, λοιπόν, στην καθημερινότητα ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου και του πράκτορα ασφαλίσεων είναι παραπλήσιος, και με δεδομένο ότι βασική υποχρέωση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά την πρώτη του επαφή με τον Καταναλωτή είναι η ενημέρωσή του για την κατηγορία της διαμεσολάβησης στην οποία ανήκει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα βοηθούσε ιδιαίτερα τον Καταναλωτή να κατανοήσει δύο διαφορετικές κατηγορίες αν λειτουργούν με το ίδιο πλαίσιο κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

- Υπάρχουν πρακτικές ή τεχνικές δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν έως τότε;

 Ο νόμος που είναι ήδη σε διαβούλευση προβλέπει ότι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, που θα μετονομαστούν σε πράκτορες ασφαλίσεων, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως ενέργεια γι’ αυτήν τους τη μετάβαση. Τα Επιμελητήρια θα προχωρήσουν στη συγκεκριμένη συγχώνευση χωρίς να χρειάζεται ο επαγγελματίας να ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδικασία.

Μόνο στις περιπτώσεις -οι οποίες από όσο γνωρίζω- στατιστικά είναι λίγες- που κάποιος είχε ταυτόχρονα- την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων και του ασφαλιστι-κού συμβούλου, θα χρειαστεί δήλωση από τον επαγγελματία προς τα Επιμελητήρια για την κατηγορία την οποία επιλέγει. Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή η κατηγορία του πράκτορα ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη- με την κατηγορία του μεσίτη ασφαλίσεων, θα πρέπει- ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μέχρι τις 15/9, εάν βέβαια- έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο έγκαιρα αλλιώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριστεί, να δηλώσει ποια από τις δύο κατηγορίες διατηρεί. Είναι αυτονόητο-, άλλωστε, από τον ίδιο τον ορισμό που ισχύει και θα ισχύει για τον μεσίτη ασφαλίσεων, δηλαδή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που εκπροσωπεί τον πελάτη, ότι δεν είναι ορθό να έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που εκπροσωπεί ασφαλιστικές εταιρείες, όπως ήταν και θα είναι οι υπόλοιπες ιδιότητες.

Τέλος, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά από 01/01/2017 θα ονομαστούν αυτοδίκαια πράκτορες μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την εγγραφή τους στα μητρώα των Επιμελητηρίων, σεβόμενος ο νομοθέτης τη μέχρι σήμερα απαίτηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για προϋπηρεσία του ασφαλιστικού πράκτορα. 

- Η Οδηγία IDD είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος για τον κλάδο ή κάτι απαραίτητο για την αναβάθμιση και αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης;

Εκτιμώ ότι κατά κύριο λόγο η Οδηγία όχι μόνο αναβαθμίζει την αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης και του ρόλου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αλλά ταυτόχρονα θέτει αυστηρότερους μεν σε ένα βαθμό, αλλά ίδιους κανόνες σε όλα τα δίκτυα διανομής, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Το ευρωπαϊκό κείμενο εκτιμούμε ότι είναι μία κατάκτηση της διαμεσολάβησης σε αυτό το σημείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την πολύτιμη βέβαια προώθηση των θεμάτων μας από την Ευρωπαϊκή μας Ομοσπονδία.

Είναι και πονοκέφαλος; Είναι αλήθεια ότι ο Ευρωπαίος- νομοθέτης στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει δια-φάνεια και αξιοπιστία στην ενημέρωση του Καταναλω-τή, έθεσε απαιτήσεις ενημέρωσης σε μεγάλο βαθμό για τις ασφαλιστικές εταιρείες και σε ένα βαθμό και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, από τους οποίους απαιτούνται νέες διαδικασίες για την κανονιστική τους συμμόρφωση. Ωστόσο, κάθε συνάδελφος που τηρούσε τις απαιτήσεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου μέχρι σήμερα έχει πολύ μικρή διαδρομή να κάνει. Θα εντόπιζα τη μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή μας στην προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων με επενδυτικό- χαρακτήρα, όπου εκεί απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση από μας στην ορθή τήρηση των διαδικασιών προς αποφυγήν μελλοντικών προβλημάτων. 

- Το νομοσχέδιο είναι ήδη στη διαβούλευση. Εσείς έχετε έτοιμες κάποιες δικές σας προτάσεις; 

Ταυτόχρονα με τη συνέντευξή μας, το κείμενο του σχεδίου νόμου τέθηκε σε διαβούλευση και μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου έπρεπε να είχαν κατατεθεί οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Για ενάμιση χρόνο, στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, τόσο εγώ όσο και η κυρία Λύχρου αγωνιστήκαμε να δια-μορφωθεί ένα κείμενο τέτοιο, ώστε στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης να απαιτούνται από τη μεριά της διαμεσολάβησης οι λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις. Άλλωστε, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θα ήταν εύκολο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δεχθεί- δομικές ή μεγάλης έκτασης αλλαγές μετά το πέρας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτή μας τη στόχευση. Αφενός, στην ήπια ενσωμάτωση της Οδηγίας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς -υπενθυμίζουμε ότι η εθνική νομοθεσία- οφείλει κατ’ ελάχιστον να ενσωματώσει τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Αφετέρου, καθώς δημιουργείται ένας ενιαίος νόμος, ο οποίος ενσωματώνει και την εθνική μας νομοθεσία, παλέψαμε να διορθωθούν σημαντικές αδικίες του παρελθόντος, ιδιαίτερα στον τομέα των εξασφαλίσεων των εμπορικών δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σήμερα όποιος βάλει δίπλα-δίπλα τα δύο σχετικά άρθρα -τι ισχύει δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια και τι προτείνεται στη δημόσια διαβούλευση στον τομέα των εμπορικών δικαιωμάτων -ιδιαίτερα των ανθρώπων που εργάζονται στα αποκλειστικά δίκτυα αλλά όχι μόνο- θα διαπιστώσει τις σημαντικές αλλαγές προς όφελος των συναδέλφων.

Παράλληλα, μιας και δεν υπήρχε δυνατότητα να δημοσιοποιηθεί το κείμενο πριν τη δημόσια διαβούλευση, φροντίσαμε τα Σωματεία να έχουν πλήρη ενημέρωση και τις τελευταίες μέρες προχωρήσαμε, τόσο στην εκδήλωση, μαζί με το Επιμελητήριο, για την ενημέρωση του κάθε συναδέλφου, όσο και σε δράσεις ενημέρωσης σε άλλα Επιμελητήρια -είτε από κοντά, όσο αυτό είναι εφικτό, είτε από απόσταση. Ήδη βρέθηκα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου μιλώντας με τους συναδέλφους εκεί, και αυτήν την εβδομάδα θα επισκεφθώ το Επιμελητήριο Ρόδου σε εκδήλωση του τοπικού Σωματείου για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Στόχος είναι όλα τα Σωματεία και κάθε συνάδελφος να είναι ενημερωμένος ώστε να βάλει τη δική του πινελιά στο στάδιο της διαβούλευσης.

Μιας και με ρωτάτε για τη δική μου πρόταση, θα σας έλεγα ότι αυτό που θα ήθελα επιπλέον να δω για τα εμπορικά δικαιώματα των συναδέλφων είναι την πρόβλεψη σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ενός επαγγελματία με μία ασφαλιστική εταιρεία με δική του πρωτοβουλία, να δικαιούται επίσης αμοιβές για την παραγωγή που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρεία έστω για μικρότερο διάστημα των τριών ετών που προβλέπεται σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από μέρους ασφαλιστικής εταιρείας. 

- Το Μητρώο Ασφαλιστών πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στο «ξεκαθάρισμα» του κλάδου;

Παρότι νομική απαίτηση εδώ και 12 χρόνια για τη χώρα μας, το ενιαίο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έγινε πράξη από 01/01/2018 μετά από μεγάλες προσπάθειες της διαμεσολάβησης, με τη στήριξη των Επιμελητηρίων και με την καθοριστική παρέμβαση το τελευταίο χρόνο και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, και είναι μία σημαντική κατάκτηση. Είναι, άλλωστε, και μία νομική μας υποχρέωση που απορρέει και από την Οδηγία, η οποία διασφαλίζει το δικαίωμα του Καταναλωτή να ελέγχει εάν ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί του από οποιοδήποτε δίκτυο διανομής πληροί τα απαιτούμενα προσόντα.

Αυτό που λείπει είναι αυτό που εδώ και δύο χρόνια ζητούμε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μία στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης του Καταναλωτή γι’ αυτό το δικαίωμα, ώστε να γίνει συνείδηση ότι ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να προωθούν μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω και μία προσωπική αναφορά. Συμμετέχοντας στα Σωματεία τα τελευταία- χρόνια-, διαπιστώνοντας, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, την έξαρση του φαινομένου μη πιστοποιημένων ανθρώ-πων να προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια- και ακούγοντας- πληθώρα αναφορών και θεωρητικών προσεγγίσεων, εκτίμησα ότι η άμυνα του επαγγελματία- ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Δεν υπάρχει επόπτης που να μπορεί να είναι μπροστά σε κάθε συναλλαγή. Δεν υπάρχει επόπτης που να μπορεί να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Μπορεί, όμως, η πληροφόρηση να φτάσει σε κάθε Καταναλωτή, γι’ αυτό και αυτά τα χρόνια οι προσπάθειές μου ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον, προτροπή προς όλους τους συναδέλφους να ενημερώνουν τους καταναλωτές δείχνοντας την κάρτα του Επιμελητηρίου για να δημιουργήσουν τη συνείδηση, δεύτερον το μητρώο ως σημείο ελέγχου από τον Καταναλωτή και, τέλος, μία διαρκής καμπάνια ενημέρωσης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου για το πώς μπορούμε και σε αυτόν τον τομέα να βελτιώσουμε την αξιοπιστία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok